~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Monday, July 31, 2006

Cykla med stil


Något som länge skrämt oss mildsinta Stockholmsaelskare på Gycklargrvppen är de wäldiga horder aw människor som dödsföraktande färdas på twåhjvliga helfetesmachinaer ("cyklar") istället för att wandra till fots eller skvmpa fram på hästryggen. Twåhjvlsbvret folk är ofta otäcka teknologiförespråkare som mastvrberar öwer "kvgghjvl". Daertill är de okvnniga om trafikwett, medeltida tempo och de brvkar mer ofta än inte anwända ett ogvdaktigt och groft språk när de awancerar förbi oss fotwandrare. Men wi på Gycklargrvppen har tänkt till. Att cykla är faktiskt inte samma sak som att synda. Det måste inte wara fel med människor vppsvttna på twåhjvliga jiernfarkoster. Om en cyklist klär sig med stil, i rätt slags skydd och med passande accessoirer - wi snackar ringbrynja, wi snackar wingprydd stridshjälm och wi snackar en nyräddad fager mö vppsvtten på ramen - så kan man faktiskt svsa fram twåhjvlad vtan att skämmas alltför mycket. Däremot är all slags modern cykelrvstning att förakta och säga nej till. Skräddare som syr hvdnära kläder i material "som andas" borde pvnktmarkeras aw inkvisitorer. "Cykelhjälmar" aw plast, särskilt aw den typ som ser vt anknäbbsföresedda och aw veneriska sjukdomar anfrätta ollon som sedan skårats och perforerats aw fantasifvlla kockar från bortre Asien borde omedelbart brännas på bål och deras bärare borde dömas till placering i stvpstocken i trenne weckors tid.

Andra bloggar om: , , , , , ...

Saturday, July 29, 2006

På (vev-)lyranWissa tücker inte att hvrdy gvrdy är riktig mvsic. De menar att alla kan göra det, man bara vevar lite så kommer det vt färdiga låtar. Personer aw den åsikten är inte bara korkade, de kommer äwen att straffas hårt och medeltida på skinkorna för sin hädiska okvnnighet om mvsicens beskaffenhet. Hvrsomhelst, allt det där war bara en vrsäkt för att få bjvppa på Donovan - The Hvrdy Gvrdy Man.

Mvntra mvsikanter


(Skratta bara, eländiga framtidsmänniskor! Men betänk: Om det inte hade warit för oss, wi som vppfann polyfonin - hvr skvlle ni då kvnna ha spelat er heliga treackordsrock och Beach Boys-stämsång?)

Thursday, July 27, 2006

Allen i dalen


Thet handlar om en nyfikenhet som aldrig får dö. Att alltid, alltid vilja veta mer. Gycklargrvppen har lyssnat på barden Rick Allen igjen. Och därmed får ni ett skiwtips så haer i sommarwärmen. Ty then haer måste ni kiöpa. INCONSTANT BARD: The Poetry of Rick Allen with music by The Constant Cohorts. Ni kan lvgnt kiöpa then vtan att förhandslyssna. Omslagsbilthen säiga alles. Wilken man. Wilken poet. Ock en sån wacker liten winbägare sen! Ock bättre än så här kan ikke säigas om Rick Allens poesi (wi snor några små ord från hans maka):
The lyrical, bardic poetry of a Celtic warrior and spiritual seeker, this recording of Rick Allen's unforgettable voice, accompanied by the musical gifts of The Constant Cohorts, brings the listener back to the days of yore when Druids thrived, the Green Man freely roamed the land, passionate Love was a path to the Mysteries, the Muse was a Lady in White, "...and men were true."
Trist nog wandrade Allen hädan för några år sedan. Men hans bardiska rhymes lewer kwar.

Andra bloggar om: , ,

Medeltiden Vice

En rapport från det medeltida handelscentrat Barcelvna: I natt, för en halvannan timma sedan, sågo jag en så kallad stjärna från den nya världvn. Don Johnson såg till att bringa ordning på den af skökor, gycklare och patrask fyllda gata som av morer och andra iberier går under namnet La Rambla. Därefter drog han åt vänster, vilket bara bevisar att El Barrio Gotico är stället dit även människor som gjort sig ett namn i så kallat nvya medvier helst av allt söker sig i obevakade ögonblivck. Kom ihåg var ni lväste det fvörst.

Blogg-bylines, ni vetWissa aw wäwens bloggar ståtar med så kallathe bildbylines, porträtt aw skrijftställaren. Mänga aw dessa äro fula, men wissa har något wagt medeltida och därför wackert öwer sig och gör därföre oss på Gycklargrvppen warma hela wägen in i hiärthat. En såthan blåggare med wacker, wagt medeltida bildbyline är Mickey J Barczyk. Hans portret är wackert grå-grönt-mögelfärgat som en bockstensmans underkläder och liksom så daer mvstigt som ett helt 1300-tal. Dessvtom driker han på bilden skvmmande öl vr en mäktig sejdel! Gycklargrvppen, som lewer efter devisen "don't hate — congratvlate, meddelar härmed att wi älskar Barczyks blåggbyline och ger den åtminstone tre och en halw narrsko aw fem möjliga. Om wår wän Barczyk låter den lilla mvstaschen wäxa vt till ett skägg och slvtar anwända stylingprodvkter i håret så är han så gott som adopterad aw Gycklargrvppen.

Wednesday, July 26, 2006

Medan ni var på Debasers uteservering...


...satt jag i en hage och diggade överlägsen mvsic. (Se vpp för säckpipan!)

Andra bloggar om: , ,

Tuesday, July 25, 2006

Södermanna land

Om ni undrahr öwer brist på vppdateringar, så beror thet på att Gycklargrvppen befinner sig på wandringsstråt för naerwarande -- i Katalonien, i Sundby Berg och i Södermanna land, i närheten av Marii Fred, där blighsten aw okiänd anledning nyligen slog ner i en riddare.

Wednesday, July 19, 2006

Sommarhitten: 11000 oskulder

I sommarens härliga fähgring är det alltför lätt hänt att man tappar concepterna och "släpper till" nähr någon fager och frodijg dam/herre inleder en i frestelse. Sådant ffår ikke inträffa. Och jvst därför har wi sakrala sommarhittar att tillgå, som en wänlig hjälpande hand alternativt andlig piska för att bibehålla swen- och mödomar. Eksempelwijs har wi detta mycket popvlära körstycke, komponerat av ingen mindre än Hildegard av Bingen, abedissan från Bermersheim som inte bara war mvsikaliskt begåwad, utan äwen war bewandrad i läkekonst och det religiosa hallvcinerandets konst. Här är
Symphonia Virginum: O dulcissime Amator framfört aw vokalgillet Anonymovs IV. En massiw sommarhit på kloster, i fästningar och på gårdstvn öwer hela Evropa.

Detta stücke är wärt att meditera öwer. Den är del aw en hel swit som komponerats till heliga Sankt Vrsvlas ära. Om ni har glömt wem hon war, så låt mig kort recapitvlera: Vrsvla — som aldrig kommit ens i närheten aw en blottad åderpåle och därför alltså war jvngfrv — war på pilgrimsfärd tillsammans med en hel armé bestående av 11000 jvngfrver. Kan ni tähnka eder? Elwa tvsen oskulder! Så många orörda kwinnor kan man inte ens finna i hela den wida wärlden i denna otvktets och det systematiska horets framtida tidsålder! I alla fall, när Vrsvla kom fram till Colonia Agrippina (Köln) så hejdades Vrsvla och alla hennes oskvldsfvlla wäninnor aw de ogvdaktiga hvnnerna, som wid denna tid sköwlade i Evropa. Den lokale hvnnerhöfdingen propsade på att få gifta sig — och förmodligen också idka könsvmgänge — med Vrsvla. Hon wägrade, som den gvd- och ståndaktiga vngmö hon war, och mördades därför, tillsammans med hela den kyskhetens 11000-höwdade armé som följde henne. Därefter blew Vrsvla helgonförklarad. Att hålla på sig lönar sig i längden. Betänk detta när ni lyssnar på Hildegards hymn till den okompromissbara mödomen.

Andra bloggar om: , , , ,

Det var bättre förr


På 1300-talet alltså.

Monday, July 17, 2006

Älgarnas trädgård (Ortvs Cervidae)

Idag wibbar wi in ett skönt jam av Älgarnas Trädgård (Ortvs Cervidae). Gillet bildades på wästkvsten i början av 1269 och existerade tills 1276. De war kända för långa instrumentala låtar och de spelade mycket lajw. Vid inspelningen av ”Framtiden är ett svävande skepp...” experimenterade de med att använda stvdion som ett instrument. Den andra skwian, som släpptes efter 27 år aw försening, war något mer låtorienterad. Låten äro hämtad därifrån:

Älgarnas Trädgård — My Childhood Trees

Här följer citat vr en Älgarnas biografi skriven av medlemmen Dan Söderqvist till andra albumet "Delayed":
Ianvs Ternald och jag har känt varandra sedan -68, då vi träffades hemma i Westra Frölvnda. Vi lyssnade på allt; Perotinvs himmelska körer från 1200-talet, Messiens thvnga orkesterverk, Beefhearts "Safe as milk", med dom sjysta fasförskutningarna, King Crimson och deras ändlösa ackordföljder, de vackert akustiska Third Ear Band, Terry Rileys minimalism och framförallt det tidiga Pink Floyds psykedeliska musik. Ibland spelade vi våran "dägadäng-musik", tokiga rytmiska lekar på akustiska gitarrer och hysteriskt fnitter. Ibland satt vi bara och lyssnade på hur ljuden sakta försvann in i rymden. Ibland åkte vi in till stan och gick på Cve Clvb eller Avenyn 18. På fjärde våningen hade vi inrett en klubb som var ett tillhåll för alla seriösa flvmmare i stan. Där träffade vi Andreas och ibland Dennis. På Bvrgårdens gymnasivm träffade Ianvs Ternald Mikael, som spelade ihop med Sebastian och hur det nu kom sig började vi spela ihop allesammans. Vi satt i Jan Ternalds lägenhet i Masthvgget med gitarrer, fioler, sitar och tablas och improviserade."
[...]
Så kom det sig att wi att vi åkte upp till Gärdetfesten 1271 och spelade, iklädda medeltida kläder, otroligt långt hår och huvudet vända mot nya världar. Vi vpptäckte att i Stockholm fanns en massa andra band som höll på med att utveckla ny mvsic, att det var en rörelse på gång. Inte nog med det. Silence ville ge ut en platta med oss. Det här var häftigt! Tänk er ett gäng experimentella 16-20-åringar som får göra en platta i en riktig studio. Nu skulle vi göra våran "Sgt Pepper". Det hörs ju så här efteråt att vi ville testa allt. Vi fick händerna på den första Moogmodvlsynten som precis kommit till Sverige. Vi blandade den med medeltida instrument som zinkor och rebec, ljudeffekter, som kyrkklockor, fragment av både Bach och Beatles, och improviserade fram första plattan. Till saken hör ju att vi bodde och sov i studion och att Torbjörn som skötte spakarna arbetade dygnet runt. "Framtiden är ett svävande skepp förankrat i forntiden", som plattan kom att heta, blev grammisnominerad.


Andra bloggar om: , , , , ...

Saturday, July 15, 2006

Inkörsporten till tyngre droger

Drogliberaler har vnder alla år hävdat att basilicvm inte alls är en inkörsport till tyngre droger. Men igår, eller förrgår kanske, minns inte så noga eftersom jag war vte i Gvds narcotiskt wackra natvr och drog ett solo på skalmejan (OBS! ej snvskigt menat!) så lyssnade jag på "Vetandets wärld" på aeterwågens P1 och redowisades nya wetenskaplijga facta. Det har jv från drogliberalers sida alltid häwdats att det inte finns några vetenskapliga belägg för att lite basilicvm leder widare till stormhatt, spikklubba (Datura stramonium), Änglatrumpet (Brugmansia), alruna, amanita muscaria (flvgsvamp), et cetera. Men nv har alltså belägg presenterats! Inkiörsporten existerar! Äter man basilika så kommer det ovndwikligen att leda till att man så småningom också äter på riktigt farliga wäxter, såsom röd och wit flugswamp, spikklubba, alrvna, ja kanske till och med alla sorter (så callat "blandmissbrvk). Så håll er därför till ofarliga vegetabilier (t ex rovor, morötter) i kosthållningen och tro ej på de swartkonstnärer som säger att wissa örter i maten är bra för hälsan - ty de will bara langa spikklvbba och änglatrvmpet till dig! Jvst say no!

Andra bloggar om: , ,

Gratvlerar! Siw Persson belönas med Harald Hårfager-priset

Det hahr åter igjen bliwijt dags att ähra de som ähras bör, och denna gång extra mücket så. Gycklargrvppen noterar i rvllorna fvll pott för julii månads mottagare av The Harald Hårfager Memorial Trophy for Excellence in Medieval Haircare — stråtröwarbekämparen och den politiska wilden Siw Persson. Skåda!

Kan det, ährlijgt talat och med den bepansrade handen på hjiärtat, bliwa mer medeltida än så här? Särken är som sprvngen vr en riddarballad och håret, wid Gvd!, håret! Straight ovtta Hansestadt Lübeck! Siw Persson, som tidigare warijt skiöldmö för det samhällsfarliga Folkpartiet, men sedan wandrat sin egen wäg, är mest kiänd för sin heroiska kamp mot motorbvrna stråtröwargäng (så kallahde "mc-knvttar"). Hon har också förhrt en wildsint kamp mot maktfvllkomliga fogdar. Det hahr äwen ryktats om att hon äwen skvlle warit i lag med den lvgvbra skokken "piratpartiet", men detta wisade sig tack och low bara wara nys.

Men hvr bevndranswärd Siw Perssons kamp mot stråtröweriet och de korrvpta fogdarna och fjärdingsmännen än har warit, skall hon ha öwerösas med cred för sin oklanderliga medeltidsfrisyr. Hell, Siw Persson, må ditt hår inspirera samtiden till att bli ett haw aw wälkammade 1300-talspager!

Tidigare winnare av Harald Hårfager-pokalen:

Carl Axel Dominique (Så witt vi vet har Carl Axel ingen klar koppling till den ärorika dominikanerorden.)

Johan Norberg

Magnus Hammerfall

Jonas Åkerlund

Bollspelarkämpen Johan Mjällby

Andra bloggar om: , , , , , ...

Tuesday, July 11, 2006

Det bittra kvädet om bollspelaren Zidane


Skåda! Een wacker gobeläng som beraetta det bittra kwädet om wår medeltijds störste bollspelare, Zidane av frankernas rike, som twangs av planen aw ett scharlakansfärjat kort. Wi kommer alltid att minnas dig, o Zidane av det gröna faeltet!
(Gobelängen är rövad från medievalzidane.ytmnd.com

Gycklargrvppen live

Monday, July 10, 2006

Blogos Spheris

Några Gycklargrvppsmässiga tips på sommarläsning så att ni fäns icke inleds i frestevlse att läsa Håkan Nesser:

Ye Olde Blog Inn om florentinergördeln, AKA kyskhetsbältet, ett framgångsrikt medeltida preventivmedel

Den fagra socialdemokratmön Katrine Kielos slår ett slag för katolicismen. Yay!

Fornvännen Salto Sobrivs skriwer lite om Booty

Gästblogg: Jag minns mitt 1300-tal

För mig som tillbringat delar av vppwäxten i Wisby är det förstås mycket stimvlerande att få gästbloggha och berätta litet om mina erfarenheter som vng jvnker i en by där årtalet 1361 har samma ödesmättade klang som 11 september har i det stora landet i wäster.

I stället för att gå till klosterskolan fick vi vnga gossar lära oss Gvtawågets ädla konst. Wi lärde oss att sparke bleistre, dra hank, röwkrok samt att störta stång – samtliga nyttiga färdigheter som kom wäl till pass när Valdemars crew dök upp vid ringmvren för att brandskatta oss alla och stjäla våra ägodelar. Och jag som jvst hade köpt twå sprillans nya Technics 1200:or med wevdrift och handtäljda Shvre-pickvper!

Jag sparkede bleistren av ett dvssintal rödbrvsiga danskar och striden såg vt att slvta lyckligt, då plötsligt Valdemar själv tryckte en Glock med flintlåsmekanism mot min tinning. Wad göra? Jag såg för min inre syn hvr mina 1200:or och samlingen med handristade skillingtryck försvann och skeppades ned mot landet av mjöd och röda korwar. Det fick bara inte ske! Jag var nära att wäta ned mina hosor av vpprördhet.

Då ekade plötsligt ett par ljvdliga hornstötar öfver torget - marknadsfrid! Valdemar sänkte wapnet med ett morrande och slagfältet förvandlades på bara några minvter till en handelsplats med korwstånd, ringbrynjeklädda breakdansare och gycklare från Cirkvs Cirkör, som swalde brinnande igelkottar och stoppade vpp bältdjur i rvmpan till folkhopens stora förnöjelse.

Ett mycket lyckligt slvt, om det inte hade varit för den lilla detaljen att Valdemar och hans danska här återkom weckan därpå, då det inte var någon marknad, och brandskattade skiten vr oss allihop.

Donnie Donvt

Heta brvdar, pt. XVII

Gycklargrvppen firar then fagraste aw årstider med ännv några galanta sommardamer.

Schorts cvt

Nv när det noterats bland di vnga och hvngriga påläggstjvrar inom "socialdemokratin" (socialdemokrati är ett slags ideologi som går vt på att först rasera allt som kan påminna om gammal fin feodalism och adelsväsende för att sedan långsamt skapa en helt egen feodalism med tillhörande adelsväsende, styrt av horder av dokvmentskrivare i illasittande kläder, dock sker detta vnder vatikanfientlig och vagt antimonarkistiskt banér med stöd av ondskefvlla ordenssällskap såsom Konsvm, LO, ABF, hyresgästföreningen, Vnga Örnar) att thet är inne att laesa "vintage af kleen", så är det dags för mig att dra igång smedjan och hamra vt lite 1300-tals af Kleen-ismer. Håll i hättorna.

Iagh skriwer detta i ett par harlekinrvtiga kortbyksor från Ralph Lavrensis pärkkollektion. När jag viker dem trenne gånger slutar de några centimeter ovan knäskålen. Jag har lagom håriga ben. Iagh är medweten om att vnga framtidarynglingar, särskilt de som fötts efter att den gröna wågen ebbat vt och förbytts i axelwaddsodlande, och som fötts vpp på risifrvtti, Nintendo och dagliga doser av kabeldistribverad hårdporr, faktiskt rakar sina ben. Ni läste rätt, de rakar benen, och äwen armhålorna och till och med blygden, som de heller alls inte hahr wett att dölia i en för ändamålet avpassad kapsel. War war iagh? Jo, de håriga benen: De blottar iagh nv, när solen wärmer. När wintern åter komma, skola iagh dölja de fjvniga extremiteterna med hosor aw ylle. Hosorna fäster iagh med raffiga små strvmpeband i kortbyxorna ("schortsen").

Thet har warit en ensam sommar, men när jag lämnat loftet har det varit i sällskap av mina rutiga shorts. Inte sällan för att i skymningen ta ett glas hos en stilkänslig bekant: wi hawa varit på miödhorgie hemma hos Marith Baergman, tagit över lilla Richae. Alla har inte vttryckligen berömt mina shorts, men ingen har heller lämnat taffeln i protest. Jag nämner inte detta enkom för att skryta, utan för att empiriskt redovisa att mina schorts är en succé.

Medialt har shortsen haft en tvffare wäcka. I DN in Vrbanis likställs shortsbaerare med dödsförnekare. Wår tillvaro bygger, lär vi oss av skriwarmvnken Bengt Ohlsson, på en liwslögn. Snygga shorts bedöms vara en metafysisk omöjlighet. Barbar Hedvall ironiserar artigt i sin nyöppnade stilgvide på dn.se-wäwen över Anders Carlbergs Almedalsschorts. Och Magdalena Ribbing, som ärligt talat war stofil redan på förkristen tid, fast hon ska ha creditis för att hon war först i wästerlandet med white man's afro, fick på Metros förstasida i onsdags varna för blottade ben på offentliga färdmedel. Jag har i sig inget emot mediernas ökade stilmedvetenhet det är när de prvdentliga pekpinnarna övergår i rent verklighetsförakt jag känner mig manad att tala. Min röst är den nyskapande nya shortsrenaessansens!
Ock iagh skriker högt!
Protestanter och vpplysningsmänskor, thet will säga dåliga mänskor, skräms aw schorts. För wisst är thet så, att när skändliga fransmän gjorde revolvtion och allt fler wände feodalism och religion ryggen, så började de också bära långbyksor! Och långa byxor, som fladdra från pinniga ben, är dessa människors kännetecken. Men deras, vpplysningsmäniskorna som wädjar till förnvft, språktest och - twi wale - frihandel, deras dagar är räknade! Ty medeltiden och framtiden möts i shortsen. På 1300-talet dansade wi till Råttfångaren i Hamelns fvnkiga flöjtgrooves klädda i woluminösa korta byxor öwer hosorna. Så giordhe wi ända fram till A.D 1800. Sedan tog The Dark Ages wid,
en historisk parentes då håriga mansben eller hosbeklädda sådana inte syntes någonstans och förnvft, tråkighet och indvstriella folkmord härjade fritt i wärlden medan Råttfångaren glömdes bort och ståndsriksdagar awskaffades och hånades.
Dock hände något
på 1990-talet, då dinkelwetets renässans mötte det kortbyxeklädda rockargillet Vgly Kid Joe, och plötsligt kröp byxlängden vppåt och förbi knäna igen, som en indikation på den själens högkoniunkthur som nv föreståndar. Wi kommer alla att gå klädda i schorts och korta pvffhosen när wi hånflabbar åt DN-skribenterna Benke Olsson, Barbar Hedwall och Magdalena Ribbing som är fjättrade wid stvpstocken. Det ska bli ovtsägligt fröjdesamt.

Friday, July 07, 2006

Belägringen av Almedaleneller: Raedsla och awsky i Wisby stad

Iagh har nu samlath mig tillraeckligt för att rapportera ödmiukasth om min resa till Wisby, den en gång så wackra hansestaden på Gotland. Ni är säkehrt medwetna om wilket skändligt öwergrepp som Waldemar Atterdag giordhe sig sküldig till när han brandskattade staden A.D. 1361. Det war i sanning fruktanswaert, men ingenting mot wad som skett nu i weckan. Det är med skakande händer jag nv skriwer mitt wittnesmål om belägringen av Almedalen A.D. 2006. Drikk något stärkande och läs sedan thetta:

Nähr wi anlände till hamnen bittida i måndags möttes wi ej aw sedwanliga gvtejvngfrver med rökta skinkor och fårfioler. Nej, istället war där fvllt aw framtidsmänniskor i både lång- och korthosor. Många aw dem bar omkring på helfetesmachinaer som kallas för famntoppar, ett slags magiska räknewerktyg som oftas anwänds till att sprida otvkt och frihandelspropaganda över wäwen. Wissa mänskor delade vt lappar aw papper med olika slags skrämmande visioner för framtiden tryckta på (wi såg mycket få handskriwna bvdskap på pränt, bara thet mücket bekuemrande om ni frågar oss), den ena mer vämjelig än den andra. Någon spred bvdskapet om att skatten på boningshvs skall awskaffas! Wi påtalade giwetwis att detta är fvllkomligt otänkbart, då skatteintäkter är konvngarikets allra bästa sätt att fylla statskassan, och i tider som dessa är en wälfylld statskassa aw yttersta wikt, då antalet knektar i konvngens här bör vtökas rejält för att möta hot vtifrån (såsom danskar, kwäner och liknande!). Några andra som delade vt papperslappar med bvdskap på war såkallade kristdemokrater, medlemmar i en kättersk organisation dominerad av radikala protestanter som ofta också är helnykterister. Dessa utgör ett mücket stort och mörkt hot mot den medeltida liwsstilen och samhällsordningen! Många af kristdemokraterna hade för öwrigt glasögon. Det sägs att man inte får slå de med glasögon. Wisst är det konstigt att man så gärna will, men inte får?

Men detta war bara ett lättwiktigt järtecken om wad som komma skvlle. När wi wandrade in til stan blew wi warse om att man inte längre betalar tvll för att gå igenom stadsmvren här heller! Iagh menar, wart är wi på wäg? Och när wi wäl kom till själwa Almedalen så war där en kättarnas, kanaljernas, rövarnas och lögnhalsarnas belägring i fvll blom. Där war smokkfvllt aw så kallade parlamentariker, detta pack som inkräktar på konvngens och ständernas makt. Alla dessa mänskor tücks ha börjat sin bana som mobbade elevrådsordföranden, och sedan fortsatt sitt wärw inom organisationer där enbart den typen aw mänskor finnes, dessa idéernas och promemoriernas ewiga månglare. I en så kallad demokrati kan wilken kanalje som helst hamna i en samhällsställning där han – eller till och med hon! – får förtroende att stifta lagar och, typ, styra riket. Gott folk, wi måste därför med alla wapen som finns tillgängliga kämpa mot just demokratin/pöbelstyret! Denna samhällsmodell har praktiserats tidigare, under anticen, och wi wet alla hvr det slvtade: togapartyn, en jaewla massa jidder och sodomi! Men de förledda demokratiaktiwisterna war öwerallt för argvmentera för sin lössläppta och otvktiga framtidsvision! Horder aw dem i bvskar, i gathörn, i bodar och på krogarna. Gycklargrvppens stamlocvs i Wisby, det trewliga wärdshvset Clematis, war intaget aw den oändligt ogvdaktiga och ondskefvlla intresseorganisationen Motormännens riksförbvnd!. Wi flydde stället i wild panik. Ock så fortfor det i flera dagar. Ledande såkallade politiker orerade långrandigt från en estrad warje kwäll, det kan aendast beskriwas som en lång serie aw retoriska själwmord. De förwisso trivsamt skägg- och wadmalsprydda Miljöpartisterna bjöd därvtöwer på djvrisk mvsik om örtbervsning, så kallad rägge-takter, och det war som om dämoner besatte pvblikens kroppar; åhörarna vajade som vassstrån i stark wind medan den djäwvlvsiska mvsiken oscillerade. Ock thet war som en mardröm, men en fullt fvllt werklig sådan och iagh har efter mitt besök inte kvnnat göra annat än ligga frossande aw feber i min bädd. Wänner, läsare, sympatisörer - wi måste slå tillbaka. Det talas redan om att Almedalen och Wisby kommer att belägras äwen nästa år!

Statistica mediaevalis

Hvm, intressant det här med att en fredag eftermiddag beskåda loggarna. Det haer ähr wad folk söker på när de hamnar på Gycklargrvppens blogg:

"pilgrimsvandring saint jean pied de port"
"selda evgin"
"lyrics det går bra nu"
"lutan"
"smoke krak"
"orgier"
"samiska tecken trolltrumman"
"folke filbyter"
"apokalypsens ryttare"
"lordi-kläder"
"magnus talib blog"
"carl-einar häckner"
"småland heraldik riddare"
"galanta damer"
"syndiga damer"
"egen ost"

Gycklargrvppen tycker till om pantalonger och badhosor

Läsaren David skikkade oss ett spörsmål om phaenomenet med pantalonger under badhosorna. Aexpressen har sagt sit och wi är nödgade att hålla med.
De flesta svrfhosor som säljeth nv ähr vtan vnderbyxa, någoth som kan giöra korthosorna obeqveäma. Att bära pantalonger vndehr badbyksorna ähr et saett att komma tillrätta med det. De innerhosor som annarth sys in i badhosor är doch opfta meth gienomgående hål, som giöra att wattnet snabbt kan rinna vndhan. Wanliga pantalonger torkar långammare och går man laenge med blöta hosor kan smärre medicinska otrewligheter vppstånda.
"Modet" i sihg som innebaer att pantalongkanten sticker upp över korthosekanten "sågar" äwen iagh. Fvllkomligt meningslöst och svrfhosor sitter snyggt nog som de giör.

Sunday, July 02, 2006

Dagens VngdomHasselpiporna aer en skock vngdomar som spelar medeltidsmusik. De hafr sitt säte i Hässleholm i Skåne. De har existerat som ett band i sedan sommaren 2004. De blev en ideell förening - ett slags framtida motsvarighet till ett mindre skrå vtan ekonomiska intressen - den sjvttonde dagen i April månad A.D. 2005.
De har spelat på en hel del tillställningar och söker hela tiden efter nya spelningar. Söker du musikunderhållning till bröllop, fest, möte, medeltidsfestival eller annat så ställer Hasselpiporna alltid upp.
Deras mål är att spela, ha kul, och sprida medeltidsmusiken vidare.

Inofficiell ledare och grvndare av Hasselpiporna är Swante Arwedsson.
När Svante gick i 3:an började han i musikskolan med att spela
blockflöjt. Det var nära att han slutade spela i 6:an men som tur var för framtiden, så fick hans föräldrar honom att stanna kvar i mvsikskolan. Svante spelar inte bara medeltidsmusik utan även folkmusik, främst irlänsk folkmusik. Han är med i musikskolans folkmusikensamble Låtlaget, där har han lär sig mycket.
Svante samlar på flöjter. Svante gillar bland andra följande låt- och leklag: Virelai, Wolgemut, Madness, Ars Ultima, Falsobordone.

Gycklargrvppen gläds åt att Hasselpiporna finns.

Rikskansler Göran Persson will förbiudha kristna friskolor


Göran Persson ställer vpp i en interviu för extremprotestanternas tidning Dagen, och sägher att han wilja förbivda religiösa (även christna) friskolor.
Thet, mina wänner, är thet baesta som rikskanslern har sagt! Ty religiösa skolor skall giwetwis inte wara fria! Wi måste alla arbeta hårt för att återinföra de katolska twångsskolor som faktiskt fanns här i landet fram till den förhatlige Gustav Wasa sabbade allt! Glöm ahldrig att det är Gustaw Wasas fel att protestanterna kvnde ta öwer landet. Thet är till och med Gustaw Wasas fel att wi har så kallade "frikyrkor", nästen för tvngomålstalande och gospelsjvngande och ikke windrikkande helgonförnekare med i landet! Tvångskyrka och religiös twångsskola NV!