~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Thursday, July 26, 2007

Gycklargrvppen Chillovt, pt. VIII.


Ibland måsthe man bara lägga dän yllebrokorna, ringbrynjesockarna, rökelsekaret, vevliran, relikskrinet, bjiörnfællen, nävgröthen, dinkelmjiöleth, kwarnstenen, skrifdonen, flintasteken, fibulan, trebucheten, snabelskorna, kardinalskåpan, spilåpipan, näverkonten samt compvtorn och bloggercontot för att iklädd ringbrynjia ställa sig i skogsbrynet med eth swærdh vppå akseln ... och bara vara. Jvp, Bockstensmannen tager ledigth ett tag. Wi får se om iag kommer tillbaka. Thätta med att skrifva blogg är jv egienthligen enbarth en flvga och icke någoth beständigth. Thæssvtom hafer bloggandet å sistom warit oinspirerat. Thän närmsta tijden planerar iag att börja skrifva vppå pergamenth och rvnstenar istælleth. Thät äär ock möjeligth att jag kommer att agera troll i kommentarer vppå andras bloggar och ij giästböcker. Tack Gvd och alla fans för ert stöd. Ajöken.

5 Comments:

Blogger dan s. said...

slvta blogga är så otroligt vijkingatijd!!!

6:36 PM  
Anonymous Mårten said...

Flintasteken kommer inte att uppfinnas förrän under 1990-thalet

9:53 PM  
Anonymous Anonymous said...

http://mode.feber.se//feber/art/25384/medeltiden_r_hr/

ÄNTHLIGHEN!!!

10:42 AM  
Anonymous Anonymous said...

andra tar över stafettpinnen, om än lite stapplande. vad sägs t ex om det här stycket ur rodeos senaste:

"jag har alltid sett modet som ett tveegat svärd: det är både ett sätt att stänga ute och att välkomna."

som medeltidare rekommenderar jag det förra men inte det senare. det väcker bara förvirring och blodsutgjutelse.

7:43 PM  
Anonymous sir wilfred wesley & ye jg's said...

hawer hela gycklargrvppen slvtat bloggha, eller är thet enthast bockstensmannen som tagit orlov? en kan jv vndra.

2:49 PM  

Post a Comment

<< Home