~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Sunday, February 18, 2007

Stil: KlaxonsgycklareGycklargrvppen forthsætther sijna vtflycter i sartorialismens svbgenrer. Ijthag hafer tvren kommith tivll någovth som iagh valth att calla "Klaxonsgycklare". Mesth fövr atth devtta ordh ær thet som anwändes mesth frekventh af tillwärkarna föör attv beskrijfa plagg somh ingåår ij thenna flora. Måålgruppen är manliga entry level-missbrvkare soom gillar gitarrmvsic mer än tæchno, men säiger sigh gillar tæchno mer än strängaspelskväden ända sedan den glada sommaren 1190. Klaxonsgycklaren arbeithar ofta inom åthgärder, mvsicteori eller någon annan del afv kvltvrlifveth. Stijlen uvtgvåår från tidigth elvahvndratal eller någon form av druidisk casual. Ehller ij alla fallv hvr een rejvnostalghisck swänsk anglofil föresthäller sijgh atth dven sååg uth påå thän tijdevn näär rejv war fräscht oc vtan tydligh borthre gräns moth thän groovigare sorthens indiemvsic från Ængelandh. Föresthäll digh än rufshårig mp3-dj påå sæmesther som anländer tillv swarthclvbben och swingar sig ut i kiällaren mevd glowsticks att rita fyrkanther i lvfthen med, fyrkanter af ljvs som inramavr de pupilldvominerade ögona. På sijgh haferr hann ein wääl tilltaghen kolt eller tvnika med enorm huva som liksom lägger ansiktet och thet otvättade håreth i skvgga. Kanske är then spräcklig i lysande färgier, kanskje är then närmasth trajbalmönsthrad, kanskje äär then tillwærkad af hampafibrer (då hampa är en myckjeth anrik och mångsidigh gröda som anwänths i tvsenthals år, och kommer så förblifva i framthijdevn, i slvtet af 1700-taleth så commer gissninghswijs then amerikanska själwsthändighethsförklaringen atth skrijfvas på papir framsthällth af jvst hampa!) Byxorna som finns thärvnder (wilka knappth syns vnder mvnkjackan i äx-ell-sthorlek) är af halfvtajt "city elf"-stuk med sådana lvstigth runda Patrik Söderstam-fickor i töjbarth material, fickor med snedsthällda springor som mesth af allth påminner om punktherade blåsor. På föttherna sitther sneakers af tidigh 1190-talsmodell, kanskje Nike, kansjke Fila, eller näär sæsongen tillåther så kan vadarsandalerna från pilgrimsresan till Goa komma tijll anvähndning. Klaxonsgycklaren "jobbar oftha hemma" i myshosor och säiger sijg ikke bry sijgh nämnwärth om kläder äfven fasth hanv luvslääser Satvrn Retvrns webbshop var dag. Han kör en lite äldre Nissan med gaffade rvtor och åtskilliga roliga dekaler i bakrvtan eller eth renoveringsobjekt af tyjpen Ford Escort. Han drövmmevr omh atth andas stijl, kvaliteth och — Klaxonsness.Post Scriptvm: Tack till The Way We Wear.

Andra bloggar om: , , ...

1 Comments:

Blogger Johan B said...

Det var så lite så. Det finns ju något ypperligt fascinerande och skrämmande med allting som ens luktar panflöjt.

2:39 PM  

Post a Comment

<< Home