~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Friday, June 09, 2006

Folke Filbyter – alla filbytares anfader

OK, knattar. Wad wi ska giöra nv är att gå tillbaka. Wäg tillbaka. Iagh antager att ni hahr läst de framtida skrijfterna av Werner von Heidenstam okk Frans G Bengtsson och alltså är bekanta med det ärewördiga namnet Folke Filbyter. Folke, en fin gammal härjningsmann av den lädernackade äldre sorten som vandrande Herrens vnder den glada old school-eran, när Emund Gamle och Stenkil kingade loss på troner av eketrä, mjödet flödade och plvndringsgods från öster- och västerled svämmade öfer alla breddar.

Efter många åhr av strider wahr Folke trött på härjningstågen, det hade gått slentrian i wikingawerksamheten. Han gick iland med en säkk på rüggen, full av bredröwade skatter av silver och gulth. Han tog farwäl av sin flotta og wandrade så inåt landeth. I en awlegsen skogsbygd kiöpte han land till en stor gård, thär svedjade ock röjde åkermark og ängar okk byggde sig hus med egen kraft och med hjälp av trälar, som gärna tog honom till husbonde. Han höll frijd med grannarna, kallade aldrig på störningsjovr, men kom det en krämare utan knektar som följe tog han den usle krämarens varor, slog ihjäl honom och sänkte liket i en mosse. Som en riktig man, alltså. Han lefde okk som en gris tillsammans med sina trälar, höns och getter, allt efter tidens seder. Folke hade mycket att göra med de små under jorden (”the underground”), dvärgfolket som bodde i jordhålor i skogen okk hakkade såwäl Linuks som Assembler och Håte-Ämmel.

Wad wi främst skall minnas Folke Filbyter för, war att Folke, en sjöröware/pirat aw födsel och ohejdad wana, också satte vpp Giötalands första bit torrent tracker. Han war en rättskaffens filbytare, som alltid gaw bort lika mycket som han laddade hem. Däraw fikk han sitt namn Filbyter. Som en bonvs råkade Folke genom sitt idoga IRL-seedande också grvnda den ärorika Folkvngaätten, som gett oss stora män som Halsten Folkesson, Folke Digre, Magnus Minnisköld, Birger Jarl, et cetera. Att den nvarande secvlaristiska regimens fogdar ock knektar nv försöker rasera den tradition aw broderligt filbytande och fildelande som Folke en gång grvndade är giwetwis något som wi i Gycklargrvppen ser mycket allwarligt på.

Andra bloggar om: , ,

1 Comments:

Anonymous Motvillig Liunga Kaupinga-bo said...

Det här var en mycket bättre version av historien om Folke Filbyter än vad jag någonsin tidigare hört. Varför är det ingen i den här jämrans staden som kan få fakta rätt?

2:25 PM  

Post a Comment

<< Home