~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Sunday, January 14, 2007

Hyllning till Kristina Alvendal

Såå har då äntelighen en svnth medelthida ordning åter inthrätt i Stockholms stad, en politisch anda som inte synths till sethan efterfesten till Stockholms Blodbad back in ye sextondhe åårhvndradeth. Gvdf ske priis, ty här komma then nya medeltidhen med Martin Stenmarckska Sjumilakliv!

Ja, thet handlar gifetwiis om kvarteringsrådeth Kristina Alvendal (m) som nv, ikke en sekvnd för tidigth, haver deklarerat att dessa oknytt som olovligen bebor hvs i staden och omnejd skall jagas vt i rännstenen. Neij, wi talar icke om hvsockvpanter, ty dessa dreadlockskanaljer har redan jagaths vt genom stadsportharna föör månget herrans år sædan. Wi talar snarare om dessa andra sortheringens mänskor som med falska kvarteringsprivilegiebrev, så kallade andrahandskontrakt, bebor kvartar och lyor i stadens hvs. Dessa skall rökas vt, ty "De bor under olagliga former", som kvarteringsrådeth Alvendal mycket riktigth påpekar i Chronica Holmia Rex Nostrum ("Vårt Kungsholmen").

Handlingskraftiga frv Alvendal haver givit Stockholms tre commvnala hvswärdar vppradet att ta i med jiärnhandskarna mot andrahandsuthyrningen, enligth Chronica Vårt Kvngsholmen och Chronica Æxpressen. De som med falska privilegiebrev bebor kvartar skall sjasas vt på gatan, wilketh i wårth (Gycklargrvppens) nyfeodala och strikt medelthida perspectiv, är någoth mücketh lovvärth!

Ty de som icke vppbär ett giltight bostadsprivilegiebrev — ett så callath förstahandscontracth (någoth som förwärwas genom börd, skråtillhörighet, ståndstillhörighet eller genovm ett enormt stoiskt tålamod) — eller icke vppbär de medel som kräws för kiöpa en lägenheth, dessa mänskor är ej hæller menade att bo i vppwärmda hvs. Det är så atth säga deras aw Gvd gifna lott i lifveth att bebo rännstenar, grottor och skogsdvngar. Och deth är ingeth fel med thetta.

Rännstenen är en vtmärkt boplats med stora möjlighether till både frilvftsliw, gatumvsikantverksamhet och taskspel med förbipasserande. I wåra ögon är deth för stånds- och skrålösa kanaljer kanske den allra mästh lämmpade boplathsen! Doch är theth inthe meningen att dessa vsla mänschor skall bo i hvs där andra, bättre mänscor innehar det riktigha privilegiebrevet för beboende. Bostadsborgarerådet Kristina Alvendal gör rätt när hon nv signalerar att andrahandsmänskorna skall drifwas vt på gatan — hon ser till atth den santh medeltida ordningen återinfööres, en ordhning där stadens rättmäthiga borgare har rätten till de wackra stenhuvsen och patrasketh så att säiga har rätt till att bo ett friluftigth i den friska lvften på gator och i skogsområden! Eventuellt kan ett antal ockrare, så callathe andrahandsuthyrare, också straffas i denna process, förslagswis på ett centralth belägeth torg med piskor eller stupstockar!

På silwertrvmpäter blåser Gycklargrvppen en fanfar för järnlady Kristina Alvendal och wälkomnar att hon tar Stockholm back to tha medieval old skool!

Post Scriptvm: Ett antal framtida skrivare vr bloggareskrået werkar inte inse deth lovvärda i Frv Alvendals handlande. Läs här, här.

Andra bloggar om: , , , , ...

1 Comments:

Anonymous hansan ruhlar phett said...

Så skall en slipsten dras! Och börjar pöbelen ligga i vägen uti rännstenen föreslår jag att hvi bvntar ihop dem och ger dem tak öfver hvfvvdet i afgångne handelsminister Borelivs sommarstuga på westcusten.

10:38 PM  

Post a Comment

<< Home