~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Saturday, April 28, 2007

Skeppsbron brihnner!

Gycklargrvppen satte morgonmiödet i halsen när hwi läste dagens bvlletiner. Några terrorijster vppges hafva satt eldh på hwikingaskieppet inhwid Skeppsbron! Ock som om icke thätta vore illa nog så lågo skieppet dessvtom orohweckande nära hans maiesthet konvngens residens!

Hwi kan icke tillåtha thänna typ af nvtidsfientliga mörkerkrafter ränna fritt i hwår stad. Därför kräfva hwi att Säpo, MUST och andra vnderrätthelseorganijsationer skiyndsamt tar tag i frågan, finner den skiyldighe terrorijsten samt spänner upp thänne på ett wagnshiul framför slottet, alternatift skickar honom thill förhörsfacilithäter på fremmande mark.

Änlight vppgift hwara thät ännv icke vteslvtet att terrorbranden är en del af en större protestaktijon mot skiönhetsrådets E-type. Gycklargrvppen hafva icke kvnnat nå honom för en kommentar.

2 Comments:

Anonymous merath said...

Thenna blvdsbisvdlad häärskare som Ni hafva bvk atth kalla maiesthet(!!), Tyirann Caarl XVI Gustaf af hoorhvset Bärnadottä, eir enn kätthare af allrha väärsta cathegorium! Iagh råðer samtliijga lesare atth ei betjiymmra Eder över smutsijga däspoters haëlsa, vtan i stelleth att kastha kull ðetta skreeckwälde och öfverlämna Swea Rijkes trovn till räðmääthig Maijestäät, Sigismundh III af Wasa ätth!

7:58 PM  
Anonymous hansan rvhlar phett said...

Terrorijster? Nej, sannolight var det gvdfrvktiga korsriddare som satte de asatroende kiettarnas fahrtyg i brand.

10:10 PM  

Post a Comment

<< Home