~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Saturday, April 21, 2007

Schyssta pvppor...

... neij, wi commentherar icke häär en barmstark mö som passerar förbi, vtan näär wi tala om pvppor så tala wij tala högth og ljvdligth om de handsyddha skor et stöwlar som wi likt återfallssyndare frestas af på handelsgillet.se. Skåden! remkiängor, stöflar, vristsnörskor!

Remkiängan äär ein af wåår thids (och äfen vikingatidens) popvläraste skomodeller. Thän är en bekfväm och practisc sko som passar i de flesta sammanhang, säärskielth då de plattfotade sammanhangen men äfen i sammanhang såsom korståg thill Åbotrakten, bortröfande af fagra möer, drakdräpande, gästabvd med förgiftande af stormän, kvad-dans på Färöarna, tvångsbeskattning af bondebyar, stegling, näverlvrsspelande, folkrockande med säckpipa, et cetera. Thän häär modellen af remkiängan brvkades framföör allth vnder 1100- och 1200-talen, men även under 1300-talet och senare, wilketh innebär att thän är in fashion etth tag thill.

Ein höögre varianth afv remkiängan äär remstöfvelen, äfen thän ein popvlär modell under medelthiden. Thänna sko kan fås medh både högre och lägre skaft och vaalfridt antal remmar, som ock kan användas att späka sig medh vnder perioder af gvdfrvktig botgöring. Ein variant äär atth iställeth föör remmar hava ein knväppning med knotknappar framthill (knäppstöfel). Remkiängan brvkades från 1100-talet och framååt, mvedan knäppstöfelen dyker vppå catwalken vnder 1300-thalet, då fashion waar någoth helth annath, någoth mycketh stijlfvllare ään atth blint lyda Sofi Fahrmans dekret.

Jäfla hjondojor, men ibland will man bara glida omkring i skiöna sneakers och känna sig fri atth gyckla rvnt som en stolle.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home