~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Friday, January 26, 2007

Gwatlvpp - ehn skrift lite grann shom Rodeo


Pax Hvipsters! Lhyssna phå migh!

Idivter lånar, genier stjäl heter deth ju – och vi på Gycklargrvppen tänker minsann inte göra oss thill i onödan. Härmed avtäcker vi vår nya – för att ta till ett sant medeltida begrepp – fhräsiga fhredagsskrift Gwatvlvopp! En tidning som påminner lite grann om nutidens Rodeo (som ju också hämtat namn efter en våldsam mhen också lite grann kittlande underhållningsfhorm). Det vi stjäl handlar inte bhara om fhorm utan äfven dhet flegmathiska innehållet, efhtersom vi gillar Rodeo (lite grann). Hhär finnes ingen plats för saker vi khänner något stharkt inför, utan snarare saker vi gillar och ogillar ehn smhula. Helt enkelht medeltida sakher vi nästan rheagerat phå i weckan.

Vi börjar med atht lhista saker vi ghillar lite grann…

1. Pojkstjärtar…

Fhörra året var det dhen stora grejen bhland nhordiska hvipsters. Vart man än ghick ut började alla prata pojkstjärt. Man skhulle klappa pojkstjärt. She ut som pojkstjärt. Lukta pojkstjärt. Helst skulle pojkstjärten vara insvept i skotsk ull, hitburen från något phlundringsthåg. Vi vet att äfven vi föll in i hyllninhen av pojkstjärt (oh… Tadzio!), men just i år känns den lite ogudaktig. Kanske är vi bara mhätta på pojkstjärt, men mhan gillar den ju ändhå nhågonstans om ähn nhågot skeptiskt. Pojkstjärt är ju alltid pojkstjärt och svhårt att oghilla äfeven om mindre hvippa hvipsters än hvi ockhså börjar omfamna dem. Så vi ghillar pojkstjärt. I alla fall lhite ghrann.

Shaker wi ogillar lite grann:

1.. Korinthierbrefven.
Häromveckan satt jag med mina goda vhänner Ceasar Colonii, Bockstensmannen och Lortsverige på Sjätte tunnan i Gamlastan och whi kom fram thill att man kunde döma folk vhärda att phrata med uthifrån om de gillade Korinthierbrevfen eller inte. Vhi vet att det är thyp tvusen år sedan Paulus skrevo dessa epistlar, men änhdå… Folhk som ghillar Korintiherbrevfen hava shällan den koll vi i Gycklargrvppen khräva af våra vänner. Shom vanligt kommer vi inte att utrhrtycka oss klarare än så. Dhen som fhörstår, dhen fhörstår. Men kom ihåg – ingen bibel äro starkare ähn sitt svagaste brefv.
Jha jha, thet är sådant mhan phratar ohm phå en lunch och nhästan, mhen bhara nästan, bryr sigh om.


Andva hipvsterattribut hvärda att uppmärhksamma:

• Whår mhusikredaktör hwyllar Uffvies samehyllning ”Pop the Jojk” (lhite grann).

• Whår litterthurredaktör, Björn af Kleen den äldre (alltså IAGH!!!!), har hittat en adhlig släktkrönika inhuggen på en sten som tidigare thäckts av mossa!!!!! Spvännande? Ja, lhite grann…

• Whår filmredaktör har stirrat i flera weckor på en bildtapet. Wi har dhen sphännande rappvrten.

MISSHA INHTE NÄSTA VECKA! Den heliga Thverese tar grepp om da original skägg and Islandsthröjeman – Shnorre Sturvlasson – och förklarar varför just han khommer att dominera fvashionscenerna från Laetetia till Rvm dhen här säsongen. MISSHA INTHE!!!!

MISSHA INHTE NÄSTA VECKA! En person med sphännande och underligt namn skriver en thotalt obegriphlig artikel om eth ghanska ointrehssant ämne!!!!! MISSHA INHTE!!!!!

0 Comments:

Post a Comment

<< Home