~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Tuesday, January 23, 2007

Kvltvr för thän kräsne

Anno MMVII börijar bra. Flertalet medeltida tendänser har gått att finna i både präss och stvgha. Gycklargvppen fortsätter dock enträghet sin vppgifth att sprida lijvs över thän ännv alltför möörka vppfattning gemene man har om thä år som föregick modernitetens intrång. Här fölijer nv tvenne kvltvrella höjdpvnkther att förgwylla dagen med när möörkret lagth sig och dagsvärket är avkiänat:


FÅFÄNGANS FÖRGÄNGLIGHET
Allegorin som livs- och lärospegel hos Albertvs Pictor
Författare: Pia Melin

Äntligen en bok om kiyrkomålaren och stockholmaren Albertvs Pictor - en av sin tids mest omskriivna nordiska konstnärer. Han var hvfvvdsakligen wärksam i Mälardalen vnder andra hälften av 1400-talet, en tid då man öfver hela Evropa kan se en ökning av motif inom konsten med inriktning på döden och själens välfärdh efter thenna, motif som inte sticker vnder stoolen med sitt moraliserande bvdskap. Här kan man avnjvta wärk som "Dödens schackspel" från Täby kiyrka och "Kristvs vid yttersta domen" som finns att beskåda i Härkeberga kiyrka. Läs, skåda och begrvndha hädanfärden!


YS
Joanna Newsom

Allas våår skönsjvngande jvngfrv (ja, vad trodde dv?) med harpan är tillbaka med ännv en vppvijsning i hvr thä antika mvsorna ska tvktas. Bara omslaget sändher rysningar genom thän mest Gvdfrvktiga lekamen! Fläthorna! Träsniderierna! Thän gäckande symboliken!

2 Comments:

Blogger Caesar Colonii said...

Vjvjvj wilka cvltvr-tips! Det är inthe bättre än atth thet pirrar lithe vnder särken när man ser att Gvtenbergs helwetesmachinae har spottat vr sig någoth så vnderbarth som en bok om Albert Målare. Bed med mig för att A.D. MMVII går Albertvs Pictor-hypens täcken!

11:15 PM  
Blogger Wife of Bath said...

Jag har höört thet rykhtas om ett släpp-gille för Pictortrycket. På själfvaste Medeltidsmuseet. En bra börijan på MMVII a la Albertus!

Klarth man ska diit.

9:35 AM  

Post a Comment

<< Home