~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Thursday, January 18, 2007

Dagens kvädeGiöör er redo för groovets envälde, ty häär kommer daghens kväde: Harpans kraft framförd av deth medeltidsswängliga sång-och spelarelageth Folk & Rackare!

Update: En annan bloggare hypar ocksåå Folk & Rackare. (Och ser förrästen icke Vlf Gruvberg på bilden ovanför vt lite som en spelemansversion av Rodeo-Johan Wirfält?)

3 Comments:

Anonymous hansan ruhlar phett said...

Hvem af de tvenne på bilden är Vlf och hvem är Carin?

3:15 PM  
Anonymous Gycklargrvppen said...

Vlf är den stalledrängsexige till vänster med Gustav Vasa-frippa.

3:51 PM  
Anonymous Anonymous said...

Är det verkligen Kong Göstas frippa? Snarare Prins Valiants. Eller Svenne Hedlvnds.

7:27 PM  

Post a Comment

<< Home