~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Wednesday, December 27, 2006

Skrämmande skånsk science fiction i riksfjärrsynen


Delar aw Gycklaregrvppen haver sammankommith widh traditionellt annandagsgille i Svndbyberg, då wi tillsammans drvcko jul för tredhje daghen i rad. Kryddath wiijn, okryddath wiijn, öler, mjöd, swagdricka, den starkare swagdrickan känd som rappakalja (jo då, så heter den i Tavastland), klosterliceur, örtdekokt från orienten, bordsvatten, vigvatten och — för att skoja till deth lijte extra — även en skvaett vatten från Colonia Agrippina i Rhendalen, så callath Kölnisches Wasser, som smakade starkt och gav mvnnarna wåra en angeniääm doft. Wi åto så ock öwerblifna rovor och gryn och wi skojade till deth med att ta en extra jultvagning i det badvatten som sparats från årets wanlightwis enda bad, jultvagningen. Därmed har delar aw Gycklargrvppen tvagats sig tvenne gånger i år. Detta kan doch wijsa sig wanskligth, då wetskapen har nått äwen oss att moderna människor, som tvagar sig och lögar håret whar dagh har betüdligth lägre motståndskraft än starka medeltidingar som tvagar sig en gång om året, ware sigh deth behööwves eller ej. Därför bad wii också intensivth för att vnder året behålla hälsan, wårth vådliga hvgskott till trots.

Sedan slog wi på fjärrsynsskrineth och beskådade den aw riketh och medborgarna bekostade riksfjärrsynen, närmare bestämth sååg wi på den stora dramasatsningen "Snapphanar" som spelaths in i de widsträcckta skogarna Litauen, typ nånstans i närheten aw Livland, på andra sidan Mare Balticvm.

Skådespeleth om de så callathe "Snapphanarna" wäckte en djiup förstämning och vppröördheth bland oss, Gycklargrvppens wanligthwis så ystra medlemmar.

Deth wisade sig nämlilgen wara den wärsta sortens science fiction-smörja som vtspelade sig i gränstrakterna mellan Giotha och Scania, i en framtidh där gayigth klädda svear, gotar, scanier och danskar kämpade om herrawäldeth med löjliga och orealistisca gnistsprakande dunderklubbor av trä och stål som spred död och förstörelse med hjälp aw rökpuffar och projektiler aw bly! En sådan dyster bild aw framtidens krigföring! Wad är deth egentligen för fel med spikklvbbor, swärd, yxor, stawar och spjiuth? Dock ska på pluskontot sättas att flera aw de tappra skåningarna i berättelsen faktiskt nyttjade armborst, wilketh är ett mekaniskth vapen soom fvngerar vtan trolldom eller mystiska pulver från de opiumstinna länderna bortom Sidenvägen.

Att sedan en kvinna ("Svartstina", hon tyccks wara en goth och wi kan inte vteslvta att hon lyssnar på emo-kväden och skär sig i armarna) deltog i striderna är föörsthås också en fvllkomlight befängd tanke, men den kan wi facticth lewa medh. Delar aw Gycklargrvppen är jv trots allt ändå wänner aw så calladh Dragonlance-konst, en genre i modärnt måleri med motiv af typen "barmstark mö i raffig och minimal rvstning aw plåt poserar med drake, svärd et dylikth".

Men en fvllkomlight orimlig grej i SVT:s rörliga Snapphane-gobeläng, som är så wahnsinnight wärldsfrånwänd att den inte skvlle platsa ens ii de vildaste och mest fantasyfyllda science fiction-sammanhanghf, är att Terra Scania, deth will säigha Skåne, lyder vnder svenskt, dvs svea-götiskt styre! Jag menar, kvack! Deth är jv faktiskt fvllkomlight barockt, om deth nv hade fvnniths en pompös period kalladh barocken att referera till. Ett stort enat Sverige, ett svenskt rike, är måhända en möjlig idé som skvlle kvnna implementheras aw en man aw exempelwis Birger Magnussons snitt någon gång i framtiden — men att dettha rike sedan skvlle kvnna vtsträcka sig till att äwen rymma gåsstrypar- och ålarökarlandet Skåne, en bit platt mark fvll aw flegmatiska jordbrvkare aw danskvänligth men annars djvupth xenofobiskt sinnelag samth en handfvll provinsiala gycklare aw Peps Persson eller Wilmer X-snitth, ja deth är så otroligth att deth blir larwight. Skärpning, SVT! Fortsätter denna sci-fi-smörja att strömma vt vr våra fönsterlådor så kommer wi, Gycklargrvppen, inte att betala awgiften nästa gång när Radiotjänsts fogdar knackar på vår slottsport!

Vpdate: Den aw oss tidigare vppmärksammande kyrkoordnaren Per Westberg aw Söödertöhrn, som wi misstänker tillhöra en sekt som absolut inte lyder vnder thän helga romersk-katolska kyrkan, har äwen han fvnnith en rad orimligheter i fjärrsynsdramat Snapphanar som han förtiänsthfvllth bloggar om här och här.

Andra bloggar om: , , , ...

2 Comments:

Anonymous hansan ruhlar phett said...

Vaba, Scania svenskt? Dumheter, vi behöfva icke skiten. Gräv bort!

P.S. Jag föreslår ett brobygge över svndet så dansken får lättare att komma öfver med trvpp vid återeröfrandet. Annars får de tåga öfver isen på vintern och det verkar wanskligt.

9:59 AM  
Anonymous Benedictus af Glemmingehvs said...

Hwarför detta divpsinniga pladder om Scania og dess friskyttar?
I goder wind fara wi till Bornholmen og drikka deras pilsner i god wenskap.

7:58 PM  

Post a Comment

<< Home