~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Saturday, December 23, 2006

Dåliga och goda nyjheter: Bono dvbbas till riddare, svartkonstnären Harry Potter avlivasWi tager di dåliga nyjheterna först:
I framtiden har standardvärdet för ridderlighet sänkts ytterligaer några snäpp sedan deth blijwit kvngjiorth att Bono, anföörare av deth vtskrattade lekarelageth U2 (V II), skall dvbbas till riddare på S:t Sylvesters afton. Nog misstänkthe wi att framtidens riddarwäsende war på wääg vt i rännstenen redan då den narcotiskt påverkade Gycklarkvartetten The Beatles adlades till riddare aw deth Brittiska imperiet redan på 1960-taleth, men de hade ändå ridderliga pottfrisyrer som inte skvlle skämts för sig på en slottsbankett i 1200-taleths gryning. The Beatles hade äwen en fvnkig trvmmis, Sir Ringo, som besatt djivp talang för allehanda gycklarkonster. Men Bono af U2, som lyckligtvis aldrig kommer att tilltalas Sir Bono, då han är aw synnerligen låg och irländsk byfyllobörd (dock aw den sanna katolska tron, deth skall tilläggas) och därmed aldrig kan bli en äkta brittisk riddare, är en rökmvsikmvsikant som på allvar hävdar att det rika Evropa skall efterskänka(!) skulder som fattiga stater i Africa har. Ett högst omedeltida sätt att se på saker — skvlder skall driwas in, med fogdar och brandskattning om deth inte kan ske på fredlig wääg.

Och så de goda nyheterna:
Myjcket talar för att den trolldomsmissbrvkande swartkonstnären Harry Potter kommer att awliwas aw hans egen skapare, J.K. Rowling, i nästa bok. Wi säger som Gert Fylking: Äntligen! Framtidens barn löper nv betydligth mindre risk att förföras aw satans swarta magii, då dessa böcker proppade med flygande kwastar och allehanda sorcery nv kommer falla i glömska. Deth war på tiden. Nv wäntar wi bara på bålet som skall antändas vnder J.K. Rowlings klövprydda fötter.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , ...

0 Comments:

Post a Comment

<< Home