~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Saturday, January 06, 2007

Nakenchock till häst på öppen gata


Häär följier thät senaste nytt från Page 3-brvdarnas hemland, Ängland:

Lady Godiva, hvstrv till Leofric, jarlen av Mercia, haver nakenchockat borgerskapet i köpingen Coventry. Thet faller sigh så, att Lady Godiva wiid ett flertal tillfällen hafwer bönfallit sin make, Jarl Leofric av Mercia, att sänka skatterna. Thätta, att en kwinna blandar sig i manliga angelägenheter som beskattning aw borgare, bönder och andra lägre stående mänskor, är giwtwis allwarligt och närmast kätterskt. Dock har jarlen aw Mercia vnder lång tid behållt sitt goda hvmör och wiftat bort Lady Godivas befängda idéer som woro de lvstighether, så callathe "skämt". Enligth wad Gycklargrvppen erfvar, skall jarl Leofric ha skrattat mvntert och awfärdath hvstrvns böner med att säiga thetta: "en skattesänkning, thet är lika omöjlight som att dv, min goda Lady Godiva, skvlle rida näck, vtan en endaste tråd på kroppen, gjenom köpingen."

Om Godiva woro en god och lydig maka så skvlle historien ha slvtat där.

Doch togo Godiva sin gode make och förmyndare på orden. Hon red vt i blott födelsedagskostymen, vppsvtten på en häst. På ett eller annath wis hade allmogen i byn fått weta wad som skvlle ske, ock allmogen hade beordrats att stanna inomhvs för att skyddas från den syndiga åsynen aw ett spritt språngande naket fruentimmer. Alla stadens invånare lydde, med vndantagh för en syndight lagd skräddare. Den olydige skräddaren straffades mycketh snart aw slvtbossen i Himmelen och blew blind. Skräddaren gaar nvmera vnder deth vppbyggligth kränkande namneth "Peeping Tom" occh vtskrattas daglighen aw Coventrys mer dygdiga borgerskap.

Jarl Leofric, en ärans man, walde dock att hålla sitt ord. Efter Lady Godivas wanwördiga nakenchock till häst så gick han med på att sänka skatterna i köpingen. I skriwande stvnd är det icke känt hvr han bestraffath sin olydiga hvstrv för hennes syndiga streak igjenom köpingen. Dock är historien på många sätt oroande, ty genom Lady Godivas exhibitionistiska handlande tror wii att etth exempel har statverats och att deth däreför i framtiiden kan finnas ett flertal aw börd eller förvärv kända och förmögna kvinnor som wäljer att i bvlletiner vika vt sig nakna eller halvnakna, eller göra så callathe "Paris Hilton"- eller "Britney Spears"-blottningar, wilketh vngefär går vt på att en känd kwinna inte bär vnderbyxor vnder en syndigt kort kolt eller klännning. Dettha är, i Gycklargrvppens ögon, en mycketh skrämmande tanke om framtiden. Wi piskar oss blodiga för att inga fler Godiva-inspirerade streakningar skall ske. Någonsin.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , ...

0 Comments:

Post a Comment

<< Home