~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Thursday, January 04, 2007

Den fvramtida mainstvreammediahvypen om Gycklargrvppen håller i sig

Ännv en skrytpostning. Efter Swärjes rikes rvndkastning och Swänska Dagbladeth och Fredericvs Virtanen samt Ali Ebsbativs, såå wäljer nv thän rimligth prissatta tidsskriften Nöjesgviden att spä på den massiwa mediehype som svrrar rvnt Gycklargrvppens rättrådiga blogg. I thät senaste nvmret aw tijdsskivfthen, som distribveras gratis i de flesta aw landeths större köpingar, nämns Gycklargrvppen icke mindre än tvenne gånger. På sidan 32 har wår och denb syrade fiskens trogne wän Donnie Donvt/Kinky Afro swarat på enkätfrågan "Hwad skrattar wi åt 2007" med följande wisdomsord: "Jag hoppas och tror att Gycklargrvppen äntligen får sitt breda genombrott". Wi bvgar oss divpt för propsen och lowar att wi snart wandrar ner mot Skåne för ett rejält dryckesslag med Donnie, ett öla- och ålagille som knappast setts i de sydligaste nejderna sedan Bent Spanner Arty Banner lade sina eläktriska lutor på hyllan. Ock på Nöjesgvidessidhan 36, där tidningens redaktion har spått det nya året, nämns wi än en gång i följande korta text: "29 avgvsti: Gycklargrvppens stjärnreporter Björn af Kleen den äldre fyller jvämnt".
Om denna mediebvzz, denna orkan aw Gycklargrvppenhyllningar, detta mediefolkeths enorma bifall, håller i sig så kan wi förwänta oss att DN hakar på någon gång framemot oktober och skriwer en liten s.k. blänkare om den nya medeltida livsstilsbloggen Gycklargrvppen, som de föörmodhligen beskriwer som "ett litet säällskap aw okända bloggare som blandar nyskapande stawningar med intressanta paralleller mellan deth tidiga 1300-taleth och deth framtida 2000-taleth".

Andra bloggar om: , , , , , , ...

0 Comments:

Post a Comment

<< Home