~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Tuesday, March 20, 2007

Rätt tid är 1386 — Gycklargrvppen firar Nowrooz

Iagh haver waarith litet trötter senasthe dagarna, delwhis på grvnd af den anstormvning mot ögon och öron som fredagens orgie i giäll folksång och gargantvansk barmrikedom på Globen vtgjiordhe.

Doch blef iagh raskt piggare och gladare ijdagh, då iagh nåddes af en glædjande nyhæth från orienthen.

Thet faller sig nämblighen såå, att wissa folc hær på Terra Firma faktiskth haver rætt tijd som de lefver efter! Japp, iagh talar om perserna (som ibland callar sigh iranier) som idagh fijrar att år 1386 börjiar! (Om iagh tillåther mig att leka vtrikespolitisk kommentator för en korth stvnd så kan iagh tillægga att thät wercar som ath thät jvst i år, i Iran, finnes anledning att hålla partygille såsom wore det 1999. Thätta på grvnd af att vapenskrammel från en stormakt i Nya Wärlden riktas i Iransk rijkthning) Wisserlighen räknar perserna icke sijna år efter white Krists födsel, men ändå — 1386 är jv factiscth ett mycket bättre åår än exempelhwijs 2007!

Så gott nytt år, alla Nowrooz-firare därvte! Kom ihååg atth Gycklargrvppen aldrig bangar ett rejälth 1300-talsgiästabvd. Äfven om thet involverar hedniska sedvänjior som ath hoppa jämfota öfer brinnande eldar.

Andra bloggar om: , , ...

1 Comments:

Blogger dan s. said...

http://www.orionteatern.se/forestallning.asp?visa=78

WTF?!?!?!

11:36 AM  

Post a Comment

<< Home