~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Thursday, March 15, 2007

Om prefix-Stockholm, Spy Bar och snækersbål

Då iagh kallas Blot-Sven haver iagh min skråtillhörigheth i thät så callath "prefix-Stockholm". Iagh är alltsåå en af de många folc och rövare med folkliga prefix-namn af typen Sovl-Henrik, Arkitekt-Johan, Benno-Stefan, Raymond och Maria-Maria, et cetera, som dv påträffar på clvbbar, barer, wärdshvs, gästabvd och ringdanser i Stockholmsnatten.

Som priviligierad medlem af prefix-skrået höör thät tijll sysslorna atth då och då besövka Spy Bar wijd Stvreplan. Däär hwar iagh ij fredags. Stämningen war snvdd på hednisk, whilketh iagh icke haver några som hælsth problem medh, folc släppte loss och dansade oc tjoade som om thet war midwinterblotets rave eller möjligthwijs Ingvarståget i österled som pågingo (dock kvnde öleth ha warith mörkare och billigare, samth mvsikvtbvdeth warith någoth mer inriktat på spilåpipor och bronslvrar). Iagh noterade iagh att en trollpacka af hankön, en spenslig svartkonstnär/trollkarl/magiker också rörde sigh rvnt på thätta af Hot Chip så impregnerade locus. Han bar en löjlig liten jazzdanshatt på hvfwvdeth samth wäst och sydevropeisk spänniströja från skräddarna Dolce&Gabbana (wad är thetta, 1990-taleth?) på öferkroppven. Han sökthe sig rvnt i lokalen och visade fascinerande trolleritricks med mynth — dock enbarth för de vngmöer och andra kvinnor som waar däär. Någon talte thill migh atth thenna vnga swartkonstnär medh jazzdanshatt på hjässan läst thän omthalade trollformelsamlingen "The Game", författad af thän satanistliknande skriftstællaren Neil Strauss) ehn book som säiges gifva stor makth öfver kvinnokiöneth med hjiälp af spelkort, mynttricks, dammtvssar, påfågelsliknande klädedräkth samth den magiska formeln "the neg". Iagh blef såclarth mycketh nyfiken, men magikern med thän löjliga lilla jazzdanshatten (thän tyjp af hvwudbonad som är obligatorisk för danstruppen Bounce) wille icke tala om thenna magibok medh migh! Hade icke wäktare wandrath i lokalen hade iagh äthit opp hans jazzdansarhatt.


Hvr som hælsth — Spvy Bvar handlade thetta om egienthligen. Spvy Bvar säiges wara på wääg nedför hipphetens stege, men factvm äär atth locuseth forthfarande har sina goda sijdor. Bland annath så står de för santh medeltida inställning mot snækers, thessa löjliga och ondskefvllth moderna mjukistofflor med platta sulor som i så många år warith ett gissel mot Stockholms mark. Men thätta äär icke allt — Spy Bvar wijsade härom sijsthens att de ock har en svnd insthällning till att bränna bål, hwilketh allthid är en god idé när man will vmgås och hava deth godt samthidigt som man med eldens hiälph bliver afv med hemska saker och personer. Iagh skall be atth få citera vr Spvy Bars veckodekret från någoon gång i wijnthras:

Thät finnes ett vrbant mode æfter snækern


Pvroblemeth medh thæt vrbana modeth idvag är icke thet vrbana modeth, vtan att pöbeln ständigth wärkar relathera til snækers (nij wheth: thässa klvmpigth mjuka och moderna atletskor med platta svlor), skiärmmössor och combatmönsther svå forth ordeth "vrbanth" anwändes om kläder. Thätta iställeth fvöör atth tänka på hwad vrbant eigenthligen betyda: Belevat, wärldsvant, storköpingsmässigth. De som thror att storstadslifeth jvst nv handlar om att rengiöra gympatofflor eller wandra omkring i mvnkjackor ähr helth snvett vte — och thet icke enbarth för att det äär A.D. 1307. Det var väl ingen som rictigt trvodde på thet A.D. 1306 hæller. Så långt är wij nog alla överens.

Wij ær ledsna om vtskicketh plötsligth fick en klang af din lokala modeblogg, men thet war helth enkelth lvänge sedan grändmodet och det vrbana modet war så separerath som thänna icke-winther. Faktvm äär atth grändmodet och adelsynglingamodet föör stvnden wærkar mer beslæcthat. Föör sthvnden ser man fler snækers inne på
Stvrecompagniet än på Spvy Bar, då bratsen i sin mode-efterblivna enfald haver fåtth föör sijg atth snækern är någoth wäldvigth alternativt och creddigt.
[...]

Komm hijth ikwæld onsdag och kiänn dig delakthg. Dijna gambla sneakers kann dv kasta på bålet under Blot-Svampen.
Andra bloggar om: , , , , ...

0 Comments:

Post a Comment

<< Home