~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Wednesday, April 04, 2007

Titta wij flygher!

Dags att gööra vpp med de gamla föördomarna om haexbrennandet i mitten på thät förra seklet! Inte en dag föör tijdigt och lagom till påsk dyjker nämligen ett alldeles särdheles välkommeth bookverk vpp i våra lokala booklådor. Satans raseri av Bengt Ankarloo sopar rent gällande våra vardaghsmyjter om ett phänomen som länge varit höljt i dvnkhel inom det så kallade vetenskapliga berätthandet.

Vi tjenner jv alla till sägner om hvr qvinnor anklagaths för trolldom och sedan dömts tijll bålet vnder olika perioder av historien. Men hvr thätta phänomen vppstod, och varför, har alltjämt varit frågor som stått obesvarade. Det är därföör på tiden att vi reder vt begreppen och för fram sanningen i ljvset!

Till att börija med rörde thät sig inte alls om några milijoner avrätthade stackars qvinnor. På sin höjd sisådär en 35 000. (En thämligen blyghsam siffra om man gemför med antalet som t ex på grvnd av otvkt hängdes i sina tjönsdelar tills de avled.)

En annan långt drijven föördom handlar om prästherskapets roll i haexförföljelsärna. Som vi alla wet är hedendomen något som bordhe ha trengts vndan föör länge sedan, men som trots allt lever vijdare i olika avarter även idag (så kallad new age). Thät enda kjyrkan gjort, då som nv, är att försöka föra fram thän rätta tron genom att tala med bönder på bönders vijs. Det är här Djäfvylen kommer in i bildhen. Ont skall med ont fördrijvas! Klart att det inte bara går att ståå och se på när folket sysslar med tjätteri och hedendom!

Men att påstå att kjyrkan skvlle syssla med angifveri och hysteriska förföljälser på lösa boliner är bara ett vttryck för dagens postmodärna motsträvighet att vnderordna sig en högre sanning. De vpplysningstankar som anses ligga till grvnden för att haexbrännandhet awtog är snarare de som spridit de värsta lögnerna! Mer realistiskth är att det var jvst kjyrkans egna som lyckades tränga tillbaka en alltför förwriden tolkning av Ordet. En kamp som fortgår än idag. Tryggt i tider som dessa, med haexor och otyg till både hööger och vänster är att en skrift som Satans raseri når vt till de bredha massorna. För än idag trängs påskens bvdskap på gator och torgh med hedniska symboler och trolldom! Än flygher haexorna!

0 Comments:

Post a Comment

<< Home