~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Thursday, April 12, 2007

Jonas de Thaente: Thät är bara attv börjia blogga

Så wandrade ein helth vng man vpp ifrån conciliet och förthäljide att thet hvade kommith påbvd om att iag skvlle blogga.- Blogg? sade iag halft spydigt, waar thet icke then däär näthajpen som intraeffadte någonsthans emellan Lvnarstorm och YovTvbeth?- Jaepp, genmaelthe han. Og chronicaskrifarleidningehn hafer svttit ij möte sedan A.D. 1293 och haver nv förkvnnath att pvblicistikens fraemthid wijlar i famnen på digitala raettshafveristher och jovrnalistiska wannabéer. Thät äär bara attv börjia blogga.

Han waar ein tvredjie generationens nätslyngel. Förstha generationen svtto isoleradve vti minvsgrader i saellskap med calculusmachinaer stora såsom vtedass. Andra generationen woro haeckers, vtopister et Bill Gaetes. Thänna tredjie generation beståår utav folck som peka med hela handen och icke mvmlar.Jag hafer fordom bloggat , jv: i samband meth Bokrvlle- och Biblioteksmaessan. Thät waar etht vtmärketh sätth att komma vndan sådanth sovm faktagranskning et stilistica. Mediet äär bvdskapet, kvad Marshall McLuhan, och graderathe de olika mvedierna enligth ein sorts sexighets-skala däär fjiärrsyn waar sexigasth. Nvmera äär bloggen ännv sexigare, och hafer blifvith praessens motswaarigheth till Thän dvmma blondinen. Strvnt samma whad bloggen pratar för dvmheter - thät äär jv en blogg, med c-kupa (vppå bröstharnesketh, gifetwijs). Framtiden.Ij bakgrvnden sjvnga Leonard Cohen: "I have seen the fvtvre, brother: it ysse msrder"Okaej, iagh bloggar. Då.Sade iag och vngersvennen pekade medh hela handen och sade: gott!

Jonas de Thaente är Gycklargrvppens nya bloggare med specialområdena handskrifven litteratvr, flegmatiskt pliktbloggande, fostrande härjningstågsspel såsom World of Warcraft samt Medieval II: Total War. Hans framtijda afkomma Jonas Thente (efternamnet pöbelanpassat föör thät XXI. århvndradeth) bloggar för Dagens Nyigheter. Thän framtijda bloggaren Jonas Thente hyllar sin förfader gienom atth vppå bylajnbilden bära en vadmalsgråå bockstensmannahoodie.


Andra bloggar om: , , , ...

1 Comments:

Anonymous Jenny said...

lovely

2:19 PM  

Post a Comment

<< Home