~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Friday, February 16, 2007

Ond trolldom på stan från och med måndag

Bvlletijnen Edra slantar förthäljier fasansfvlla tidender om rysliga häxerier som förwänthas drabba riketh på måndagh. Thet handlar om ett nyjtth slags helfvetesmachinaer, så calladhe a capella-bankomather, som äro monterade i väggar, ock dessa trolldomens mekanischa monsther prånglar vt pänningar (!) af papper (!!), och dessvthom – som om thetta icke wara noog så onsdkefvllth – talar de gallimatias med metallisk och entonig rösth (!!!) och lyssjnar äfen troligthwis på de som lvras in i etth samthal, för att därefter ge dessa arma hjon pänningar, oc thätta vtan större motpresthation. Helfvethesapparatusens tal skjer oss veterligen på magisck väg, vtan inblandning af tvnga och lvfthstrvpe (!!!). Thenna mycketh oroande nyheth wisar tydligth att Mammons makth tar sig allth fräckare vttryck för att äfven kvnna locka till sig de pänningkåtasthe af dyslektiker, som hitills icke dragiths in i bankomatmissbrvkeths dystra werklighet. Och taenc själwa nv - slantar som lite hvx flvx matas vt vr en springa i en wägg till creti et pleti skadar hela samhälleth, då thet motwerkar byteshandel oc vppmanar till allmän slösaktigh convmption af lyxgods som egjienthligen böör förwharas i låstá kammare långth ned i adelns och prästherskapeths fvktigha kiällare.

Efther hälgen kommer Gycklargrvppen att vtöka sin fältutrustning (vadmalshosor, harlequin-mönstrad kolt, bjällermössa, jongleringsbollar af skinn samt snabelskor från J Lindebergh) med tjocka lager af fetvadd i öronen.

On a brighter note, chevck thysse ovte: Gamla Testamentheth blir lifsstilsmagasin. Kanske kan enn gammal slentrianblotare som jag ta thill migh dessa sedelärande berättelser om våld, straff, blod, mäkthiga natvrfenomen et cetera nu när de förpackas i en pöbelinriktad form.

Clart slvt,
Blot-Sven


Andra bloggar om: , , , , ...

0 Comments:

Post a Comment

<< Home