~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Wednesday, March 28, 2007

Mat äro icke allt!

Här hafva hwi en snvbbe som för all dehl äro rettrådigt vpprörd öfver hvrv thän kvlinariska konsten ignoreras af maktens herrlighet, men å andra sidhan förtar sin kritik till fvllo genom att klaga öfver pfenningar som går till att stödia trossamfvnd och nycirkvs! Hvr tenkher han? Hwet denne matlystne jvnker inte att en måltid inte äro fvllständig vtan förbön, gycklarvnderhållning ock hwackert snidade fat?

"Senaste veckan har jag kollat igenom Kulturbudgeten för 2007. Det var inte roligt. Olika trossamfund får sjuka 60 miljoner, vilket känns som att bli förflyttad till svartaste medeltiden.
Hela 21 miljoner försvinner till hemslöjdskulturen. Precis, hemslöjdskulturen. Ja, du skrattar, men det är sant. Sen får nycirkus och konstdans en god slant, musiken får såklart också en hel del. Men den gastronomiska kulturen får ingenting. Zipp, zilch, nada.
"

Läsen sielva hvrv kättare Kroon omnämna hwår fergstarka och hweldoftande samtid som thän "swartaste medeltidh", håna hwårt värfv ock inte minst anfvenda sataniska trollformler (hvr skolen I annars tolka "zipp, zilch, nada"? Iagh korsar mig febrilt medhan iagh präntar thätta.) för att fremia sitt glvpska ärendhe - mitt vnder brinnande fastetidh! Iagh, personligen, äro förfärad öfver dylik okvnnig ock djvpt läskig dynga, ock vppmanar till omedelbar boikott af thänna twifvelaktiga pvblikation.

2 Comments:

Anonymous LenaK said...

Svartaste medeltid?

Hwad menas?

Är det Karthagos morer?

Är det Iberiska halwöns befolkning som omtalas.

Swartaste medeltid?

Hwar finner wij den swartaste medeltid?

*förwirradh*

9:47 AM  
Anonymous Hroswitha Wachtmeister said...

Nuu föhr tiijden fåhr upenabarligehen hvwadzhomhelst och hwemszomhelszt äska pfennigar blott använnda de det suffiksxkse -kultur(fahen hvwad svårt thet är att feijka medelthijjjdssvänsko ok särsk. kul att laesa aer det ej heller naer man ej ser thil användarevänlijgheeten)

matkulthuur
rövkulthuur
politisk kulthuur?

men religieux kult!

7:04 PM  

Post a Comment

<< Home