~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Wednesday, March 28, 2007

Perssons enhörning

Mycketh har sagths om thän fiärrsynschronica om Rådman Göran Persson af Vingåker och Stjärnhof som sagoskrijvaren Fichtelius sammanställth och televiserath vnder senasthe wæckan. Såsom ni redan lästh så weth ni att wi diupth sörjde sagans bristh på härjnngståg och fälthslag, mæn i thän sijstha del af Perssonsagan så synthes små pvncther af ljvs. Wi gladdes åth att de så callathe påhoppen. Och wij gladdes än mer åt att att Göran Persson af Vingåker och Stjärnhof gav blanka fæn i matematikers och statistikers opinionsvndersökningar (dylika vndersökningar är sataniska på två sätt — dels bygger de på matematiska berækningar som i samband medh annan natvrwetenscaph på sikth kan leda till vpplysning och Gvdsförnekelse, dels äär de enbarth nödwändiga i pöbeltillwænda statsskick, så callath demokrati) och istælleth talade med statyerna på Sagerska palatsets innergård. Svnth beteende af hyfsath medelthida stvk! Och nær wij ser bilden af en af thässa statyer så inser wi ock atth wi icke skvlle handlat annorlvnda om wi wandrande i Perssons snabelskor — thät är jv en enhörning!


Sjvkth fantasy.


Andra bloggar om: , , , ...

0 Comments:

Post a Comment

<< Home