~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Tuesday, March 27, 2007

Gott med fågel i Skåne


Iag är sjvkð hvngrik. Rovor vore goð, men allra godasþ vore at få slvka en hel fågel. Råka vore goð. Kæka råka will iag giöra! Inte äta kaja, fogelen som ock kallas alika. Kajan kallas alika för att ðen äter jästa rönnbär ok blivr lika fvll som et minreårigt blandklvbbsoffer nedsänkð i en tvnna þill brædden fvll med Törley's (wilketh löjligth namn på eþ vin förresþen — Gycklargrvppen föredrar Black Tower, Castillero del Diabolo, Blve "Blue Nun" Nvn och Cotes-dv-Rhone). Men tillbakþ till råkorna, thæssa flygande läckerbitar! Höör vpp skåningar! Ær ðet icke dags at äta råkor nere hos er snarþ? Iag wet at ni wart år på vårens kanð slvkar dessa kråkbesläkþade fåglar. Och i år will iag joina eder! Bjivd in migh på gæstabvð!

Andra bloggar om: , , , , ...

3 Comments:

Anonymous Mårten said...

Deth är allmänth kännth att deth blott äro svenskarna som äta råkor. Vi Skåningar smörjer wårt krås med gås, fasan, kaphun, gödkyckling, kalkon, anka och många andra af de fjäderfän wår Herre i sin oändliga wisheth har gifvit oss att njuta af. Råkorna däremot, lämna vi åt svensken.

8:32 AM  
Blogger Blot-Sven said...

Iag hafr collath vpp thätta och kan därför säiga dig, Mårten, atth dv är en lögnare! Iag wet nämbligen nv att skåningar, måhændha mer traditionsmedvetna än dv, äter råka på vårkanthen. Sydländska ålastrypare som ær utvandrade från Scania och bosatta i Stockholm wallfärdar thill krogen Tennstopet för atth slvka kråkliknade fåglar thill en rimlig pfenning! Så thät så!

2:33 AM  
Anonymous Mårten said...

Iagh hvet för all del inte vad de fattiga utbyggare som bebo hedarna söder om sluicen liägga i siina sprucna iernkittlar, det kan iu wara båd obsciurt småwilth såsom den såkallade kaninen, som segth rött fågelkiött från dufvorna. Många af dessa utbyggare äro inflyttade från fierran socknar såväl som länder oc några af dem kan mycket väl vara från Skåne.

När det gäller werdshuset Tennstopet måste iagh ändoc påpekha att det är tu, Blot-Sven, och ingen annan som är sciälmen! Genom att hala in Tennstopets pergament ifrån wäwen erfar iagh nämligen att de under mars månad i Herrens år 1307 trakterar sina giester med "Swenska långkok och Kråka". Alltså Ingen råka å Stopet. Huruhvida kråkan gifva bättre spis än kan iagh icke sia om, men ingen af them kan iu gå upp mot en hvällagadh skånsk gödkyckling med skånska rofvor, skånska ärter och ljufligt skånskt öl.

12:58 AM  

Post a Comment

<< Home