~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Sunday, February 11, 2007

Gycklargrvppen Cribs: Hemma hos Ronnie James Dio

Iagh kann icke vndanhålla eder thetta fjærrsynens gvldkorn, som någovn wänlighen hafer vtplacerath uti wäwens allmänning (ThovTvbe)! I thetta klijpp får wi gå hvsesyn hemma hos den medeltidsvwänlighe och drakdräpande metaldvärgen Ronnie James Dio. Och mäster Dio wisar wærklighen whilcen inredningens överstprästh han är! Allth är gammalth, wackerth och mycketh, mycketh stilfvllt (äfen om wi är någoth tveksamma till thet wräkiga billiardbordeth. Bör icke en drakdräpande metalsångare träna gienom att spela pärk och fäktas vtomhvs i Gvds fria natvr?). Dios palats är någoth att inspireras af i dessa tider af Diäwvlen&Vasastads-Mammons standardiserade og modärna Notarannonsinredningh som sprider sig genom hvs likt digerdöden sprider sig i en stad av syndare vtan fågelmasker. Den gvode Ronnie James biuder äfen på sig själw och berättar att han är en "medieval person" (no shit!) samth att "most of my work is done in the dvngeon" (såklarth!). Ronnie James Dio — en hemmaman i wvår (Gycklargrvppens) smak!
Andra bloggar om: , , , , , ...

3 Comments:

Blogger Lilja III said...

Skola vi tolka dettha som att gycklargrvuppen kommer infinna sig på visfestivalen Sweden Rocke?

11:14 PM  
Blogger Bockstensmannen said...

Javisst kommer delar af Gycklargrvppen att åka ner till Blekinge för att vmgås bland nitat läder, roliga hattar, oceaner av öl och mvstiga dofter och glesnande hårmanar. Evenemangeth är själva essensen af waad Gycklargrvppen står för. Dæssvtom ska jv Ærosmith, våra framtida gyckelarvtagare atth spela. Så vi måste jv svpporta.

12:18 AM  
Anonymous Red Metal said...

Det där var ett helt fanatastiskt klipp med Dio. Helt utan ironi.

11:22 AM  

Post a Comment

<< Home