~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Thursday, February 08, 2007

Bockstensmannens showroom

Iagh kænner migh tråkig, tråkigare, tråkigast idagh. Ehn rviktigh tråkthorsdag. Haha. Men iagh hafer en heel thel iobb att tha itvu medh vnder daghen så yhet kiänns säkerth bätthre senare. Ovtfiten är wääldigth vardagsthråkig. Men särken är vnderbar. Förstår icke wvarför jag knappt använt den!
• Ceremoniell krage med stiärnor, solar, et cetera (H&M)
• Lila yllesärk, Acne
• Beautybox af trä


Fööresthen, om nii vndrar över röda loskor i rännsthenen så skall ni icke tro att thet är ett ont järtæcken, ty thet är bara iagh som spottat blod, för igåår drog iagh vt en tand. Deth waar bra för mig. Eller, thet waar åthminsthone bra för min medelthids-cred. Ty mesarna i framtiden, de lagar sina thänder med magisca amalgamer, men äkta medelthidsskallar drager vt sina gaddar widh behof! Och iagh tror atth iagh skall forthsättha på then hälsosamma banan. Kanske skall iagh snarth åderlåta mig med blodiglar? Och röka ner migh på saffran? Hælsowåårdh wärkar wara hetth jvsth nv.

Thenna vnderlighet tycks ha wäckth stoor mvnterhet idaagh, men iagh försthår thet alls icke. Wad är "knark" och hwaad ær "mvtta" för någoth? Typiscth crazy östgötar, allthid försth meth deth senasthe! Skvlle icke förwåna mig om de snarth får för sigh att slänga kyskhetsbälthena på kökkenmöddingen.

• Nvåågra wänner oc becantha har bordath märkliga skepp af metall och färdaths till thän Nya Wärlden, närmare besthämth stadhen Nuova Yorc, där katedralerna skvggas av månglarnas alla torn. Från thenna stad blogga de om de förvnderliga saker di äter på bloggen Saffransrök. Thet skall bli spænnande att följa wad för nymodighether de petar i siigh.

• Jag wänthar spänth på att Wife of Bath skall återvwändha till kammaren och blogga om kväldens releasepartaj för Pia Melins lärorika skrift om den dokumentära kyrkomålaren Albertus Pictor.

• Hörrni, thet waar alldeles föör länge sedan wi lyssnade på Gentle Gianth här på bloggen. Lyss till spilåpipans glada klang och försökr att hålla era fötter stilla till thet mäctigha groove! Här äär "On Reflection" från A.D 1278.
Andra bloggar om: , , , , , , , , ...

0 Comments:

Post a Comment

<< Home