~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Saturday, December 09, 2006

Annales Mvsica

Iagh, Spränghästen, är sannerligen inte sämre bildad än någon annan mvsica recensiae i Swea rikes bvlletiner. Därav, när nu denna solens circulus runth jorden nalkas sitt fullbordande, presenterar iagh så branschens viktigaste lista:
Årsbästalistan för den raske riddaren.

1. Musica Sveciae - Prillarhorn & Knaverharpa
Behöfver jag säga mer? Icke. Prillarhornet och knaverharpan talar för sig själva, ett mvsikaliskt lingua franca för öron från East till väst.

2. Linda Svndblad - Oh father
En spelequinna som lämnat den ogudaktiga rocken bakom sig och ber hwår Fader om förlåtelse är helt rätt och bör premieras.

3. Donovan - Hvrdy Gvrdy Man
Ett epos som detta går aldrig ur tiden, nej, när man lystrar till hanses andfådda stemma vill man bara ha mer och mer och mer.

4. Hammerfall - The Fire Burns Forever
Mens sana in corpore! Det har de hårfagra ungsvennarna i musikgillet Hammerfall förstått, och sprider föredömligt hwisdomen vidare med hjälp av spehnstiga sportartister.

5. Ted Gärdestad - Jag vill ha en egen måne
Inte nog med att junker Ted hade en frisyr inspirerad av kungar och herremän, han ägde äfven förmågan att se in i framtiden och förutsphå både nordmän i rymden och kolonisatörer på månen.

Det var det, där har ni julegåfvor åt hela familjen. Samthidigt vill iagh å det strängaste warna för alltför intensift mvsiklyssnande, då ett ständigt brus i hörsnäckan gör det sfvårt att höra Herrens förmahnande röst. Mvsik kan äfven, om hanterad på fel sätt, leda till obscena höftrörelser och ofwelkommen kroppskontakt, hwilket kräfva fasta i fiorthon dagar, späkande ris och fördjhupad bön.

2 Comments:

Blogger Bockstensmannen said...

Hvzzah, Spränghästen! Wälkommen til gåsepennabloggningens förlowade wärld!

1:59 PM  
Blogger Spränghästen från Pomerellen said...

Tack och bock, käre Bockstensman. Iagh skall vårda min gåsepenna som den sista droppen watten.

2:24 PM  

Post a Comment

<< Home