~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Monday, January 15, 2007

Hweckans näsa...

...sitter på inghen mindre än thän khontemporaere skalden Dante Alighieri. Man har nv med hielp af en ny afbildning slagit fasth att Dantes näsa alls icke äro ädel, utan snarare klvmpig.
Hwi på Gycklargrvppen är af annan åsikth, ock menar att thänna ståtliga snok gijort sig förtient af en plats i historien vtan att tvingas vtstå hån ock smedhelser af framtida fiantar.
Afgör sielva:


(Ock thän gvlliga hvfvdbonaden ska hwi bara inte thala om!)

Andra bloggar om: , , ...

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Men wad iagh egienthligen wilja weta är: Waar kiöper man Dantes sexiga hätta, hans s.k. doo-rag?

/Styrbiörn

2:31 PM  

Post a Comment

<< Home