~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Sunday, January 14, 2007

Gycklargrvppen præsentherar: Januarii månaths galanta medeltida damer/brudarAndra bloggar om: , ,

5 Comments:

Anonymous Blogge Bloggelito said...

Vidh wåres vreede, ij sanning vtsöhkte afbildningor. Iagh är doch vndrande öfver afsaknaden af orientaliske qvinnofolk ij eder calendrum. Nv nær Marcus Polus aftäckt den östra quadrant af iordens fyra hörn könnte man gott afbilda qvinnor äfven från Cambuluc (Beijing) oc närbelägne provinsia. Ij eghenskaap af resande med den Hansa haver iagh vtvecklat ett särskijlt intresse för den orienthaliska bönan. Hafva wyj werkligen icke någre exemplio vti Göta rijke!?

9:25 PM  
Blogger Laban said...

Det här är så bra. Skrattar så jag gråter varje gång. Sveriges bästa blogg, kanske bästa skrift någonsin. Tack!

9:28 AM  
Anonymous Bukstein said...

kiohltyget afbildat paa kopparstick 13 synes migh hwara af österlandsk häärkomst?

9:35 PM  
Blogger Bockstensmannen said...

Blogge, wi wäntar fortfarande på att Marco Polo skall ge oss ett lifstäcken från östern, till äxempel ett wykort. Wi är övertygade om att han än dagh återwänder hem till Evropa, men frvktar ock att han medför skadliga saker såsom swartkrvt, papper (sämre kvalitet än papyrvs eller pergamenth) samth helwetesmachinaer för boktryckeri (som kan göra tvsentals fromma skriwarmvnkar arbetslösa samth behjälpliga mångfaldigandeth och spridandeth aw kätterska idéer). Kanske wore deth bäst för oss alla om han kvarstannade, nv när iagh tänker på deth.

10:54 PM  
Blogger Johan Persson said...

Ah, jag tror jag är förälskad. Särskilt med tanke på att mitt livs första stora kärlek var Lysette Anthony som den sköna Lady Rowena i Ivanhoe.

2:50 AM  

Post a Comment

<< Home