~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Sunday, April 01, 2007

Skrädderihandlare i heraldisk dispyt med rovriddare

Rovriddarsällskapet Abyssvs Angelus skåðade atth en tvnica et en mössa (i barnstorlek, enligth wad Gycklargrvppen erfar) till salv vti Kavpp-Ahls handelsbodar war prydda med heralðiska insignier missthænkth lika deras egna — næmblighen ett bevingat cranium. Kavpp-Ahls handelboð fick besöök af tvenne riddare af orden Abyssvs Angelvs. Æfther þätta drogs þvnican et mössan in och woro eij længre till salv.

Thät waar ij thorsdags som ordensbröder vr thät beryktade sällskapeð Abyssvs Angelus intrædde i ein af Kavpp-Ahls hökarboðar.

- Thä påtalte att þe insignia wij har på en tvnica och en skærmmössa skvlle wara för lijkt þäras eiget rægistrerade heraldiska bild, förþæljier Anneðe Ravenshorst, överhärold å Kavpp-Ahl.

Abyssvs Angelvs angifer vppå sin hembokrvlle att þäras heraldiska waapen - thär eth cranivm ingår - ægs af Abyssvs Angelvs rytteriskrå. Atth återgifa thät æller anwändva thät å annað sætt ähr förbjivdeth, skrifer rovriddarorden.

Hos thän börsnoðerade kläðeskedjian thog man rofriddarordens vppmaning på allvar. Paltorna hafer dragits in ij nåågra bvuticer ij Giotha land, enligð Anneðe Ravenshorst.

- Wij ser þät som eth heraldikärenðe och då reagærar wij alltið raskth. Då tager wij in thä plaggen föör atth i lvgn og stillheið kvnna þitta pvå ærendet med hjælp af jvridischa lärðe, säger Anneðe Ravenshorst.

Enligð kiällor till Chronica Æftonbladeð så hotades hanðelsbodsmanskapeð með misshandel. På Kavpp-Ahl säiger man doch atth thät icke hanðlat om hot og að hændelsen dærför icke anmælðs till knektarna.

Handelsbodsmanskapeð skall icke ha blifid skræmda af besökeð men tog till sig bvdskapeð, enligt Kavpp-Ahl.

Anneðe Ravenshorst pekar på att klædkedjian hafer erfarenheð af tidighare arbete með heraldikintrång.

Abyssvs Angelvs ær etth rofriddarsællscap som finnes ij ett XX-tal riken. Einligð egen vtsago så står de inwijd sidan af både landskapslagarna och Magnvs Erikssons landslag. De næmnes oft ij sambvanð med stråtröveriwærksamheð og mången ordensbroder ær thidigare straffað.

Ordensbröderna bær ofta tabarder af skinn med ordens heraldiska insignia på, þär det bevhingade craniet ingåår. Ij Giotha land hafer Abyssvs Angelvs fästhningar i Malmo og Hælsingborg. Då många af Abyssvs Angelvs hafer skorv i hårbotten et liknande, rider de ofta hjielmlösa vppå sina hästar af jiern. Näär Abyssvs Angelvs icke är vte på wäägarna smyger de omkring i klädeshandlarnas bodar och letar æfter barnkläder med heraldiska insignier soom liknar thäras eget sällskaps — thätta tros waara någoth af en kiärnwærksamhet i för deras orden.

Gycklargrvppen har ijcke lyckaðs nå Abyssvs Angelvs för en kommenðar.

Fvll story.

1 Comments:

Anonymous Kattmorfar said...

Världsklass!

4:59 PM  

Post a Comment

<< Home