~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Thursday, February 01, 2007

Öppet brefv till Föreningen för Tidig Musik

Kära Föreningen för Tidig Musik.

Thät har kommit till Gycklargrvppens kiennedom att nhomineringarna till vtmärkelsen "Årets Mungiga" nv är klara. Hwi applåderar gifvethwis nyttjandet af thätta svperskiöna bordvninstrvment för att sprida ära, gledje och gamman - dock hafva hwi invendningar mot sielva vtnämningarna, samt thidigare års hwinnare.
Thät synes oss nemligen att Föreningen för Tidig Musik alls icke är någon förening för tidhig mvsica, vtan snarare en förening för medlöpare i Stakka Bo Tempelorden för Skamlös Framtidsskådning, med bihängande osmakliga försök att med fingret i lvften hwara framsynta ock trendiga.
Nei, thät har alltså icke vndgått oss, Gycklargrvppen, hvr man favorijserat thät kommande XVI:de århvndradet. Hvrv man hwältrat sig i swulstig barockmvsica som få kyska ivngfrvr att tappa koncepterna, hvrv man vnder falsk flagg skiendligt bedrar thän oerfarne lyssnare med diaboliska toner från ännv okända kompositoerer ock hvrv man dermedh ignorerat sitt vppdrag att fremia thän ekta tidhiga mvsican.
Att ogenerat hängifva sig åt slaveri i modets tienst passa sig icke för föreningar för tidhig mvsica (för dylikt hänhwisar hwi till SBTfSF, men skiyll er sielva om fan kommer och tar er!). Hwi ser gierna att thät konstateras att framtidens melodi de factvm är framtidens melodi, ock inget för nvtida oskvldsfvlla öron.

Hwi efterlyser skierpning ock ser fram emot att Föreningen för Tidig Musik ombesöria thässa hwåra önskemål om en mehr tidstypisk hwinnare.

Tjingelijng
/Gycklargrvppen genom Spränghästen

0 Comments:

Post a Comment

<< Home