~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Tuesday, January 30, 2007

Æftersnack, Grammisgalan


Så många gästabud, så lithe tid. Iagh skall mycketh korth fatta fjederdonet och kommentera kvældens Prix de Grammis, troths att timman är sen och winsäckar skall sprättas. Throths att Grammisgalan är en månglarnas fæest, där mammons mer mvsicinthresserade knektar dvnkar varandra på ryggarna och dricker sig till afgrvndens rand i vanförestællninghen att man kan handla med kväden och ballader (som andra handlar med slafvar) vtan att straffas för thaetta vppå domens dag (here ysse ye execvtive svmmary for thov who art in the recordynge bvsynesse: ni har en egen vip-hörna i helfetestratten, då ni inthe beaktath att mvsic enbarth finns thill för atth priisa Gvd vtan att ta del af winsthen i detta venture (eventvella pänningar skickas till Rom) eller för att erbjuda enklare folc att i skördetid dansa och förlusta sig en aning, dock skall ingen ha betalt — spelemännen nöjer sig med bröd, husrum och fri tillgång till husdjur och boskap) så fanns pvncter af ljus i kvällens stora prisutdelning som ægdhe åstad i Johanni hof:

* Thä tvenne fågelmaskförseddha barderna i spielemansgilleth The Knife kammade häm ikke mindre än sex (VI) grammisar! Doch war de ickje på plaths för att inhämtha dessa, vtan tackade för priserna medelsth en rörlig gobeläng, vppå whilcen broder och syster Dreijer tackade, iförda frisyrer som inom korth kan komma atth belönas med en hedersvtgåva af Gycklargrvppens egen Harald Hårfager-trofé för excellencis in mediæval haircare. Wi, Gycklargrvppen, ställer oss doch frågande till att syskonpareths röster lät inthe helth olikt den röst som Hin Håle har i den vtmärktha katolska sci-fi-skräckisen "Exorcisten".

* Thä bloggande svartalverna i thet låt-och-lekarelageth Melody Clvb waar på plaths. En lång näsa swingades vådligth lict ett trehandssvärd af Kristofer, dock vndkom wi medelst wiga knäböijninghar att träffas. Wi påtalade svartalfernas wårdslösa beteende för en karl klädd i särk som thet stod "secvrity" på, men han wærkadhe ickje försthå allvaret i sitvationen.

* På thal om svartalver så skådade wi även smålandsskogarnas läderrustade faerie king/queen #1, Dregen. Han bar icke rvstning, men väl metallskrot i vnderlæppen.

* Thän wandrande trvbadvren Stefan Svndströms hår är en klar "rvnner-vp" inför årets första vtdelning af The Harald Hårfager Memorial Trophy.

* Unge jvnker Salem Al-Fakir refererade till sig sjielv som "narr". Rolight, men wi tror det försth när wi ser honom ikläddh harlekinmönstrade tajts.

* Ett fildelningsskämt yppades, dock utan att cred vtgicvk till good ole Folke Filbyter. Skandal!

* Thän store trouvèren Martin Stenmarck behlöönades wälförtiänth för sitt wackra kväde "VIImilakliv" som wi tror handlar om en man som gieer sigh af på wælsignath plvndringståg i väster- eller österled. Jæflar wilcen lååth thet är, iagh hvmmar med som en hel gregoriansk kör rvsig af klosterliceur och celibat häär vppå kammaren: Jag vill kvasta lvoss / Lära mig slvåss / Raka av mitt hvår / Bväras ut på bvår / Ta tjiuren vid hornen och hålla dem hårt / Lita på sanningen och kväva all gråt

* Men hwar i all wæerlden war Garmarna, Hoven Droven, De vandrande kvinterna, Hedningarna, Ars Ultima? Warför dissar skivindustrin oss som "jobbath på golveth" med säckpipor, mungigor, skalmejor och felor sedan dag noll?

Andra bloggar om: , , , , ...

0 Comments:

Post a Comment

<< Home