~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Friday, August 18, 2006

Pax Vobiscum, Thorbjörn Larsson!Gycklargrvppen välkomnar efter många om och men, och mycket stötande och blötande, valet af Thorbjörn Larsson som ny chefredaktvr för avisen Dagvens Nyheter.

Emot talar talar förstås den mycket oroväckande tendensen att bägge våra största dagblad - det Svenska och nu Dagens Nyheter - leds av människor med de annars inom medierna så föredömligt ovanliga sson-namnen. Samuelsson och Larsson!!! Folk från bondeklassen, vars släktingar antagligen aldrig ens varit ute på fälttåg och så tjänat sitt land!!!! Men att detta olyckliga ändå inträffat stör ju verksamheten på DN betydligt mindre eftersom den är borglig, medan Svenska Dagbladet står adeln och hofvet närmare. Att dessa dessutom låtit en quinna ta över rodret är ju något vi alla ofta dryftat på kyrkbacken. Förfallet i vårt land pågår för fullt.

Argvmenten för herr Larsson som ledare väga dock tyngre än de emot.
Thorbjörn Larsson står, trots sin bakgrund som bråkig bergslagsbo (och därmed endast snäppet bättre än di besfärliga dalkarlarna), för en härligt medeltida moral som ofta saknas på dessa överklassiga tidningar där folk ligger på bekväma stolar af Bruno Mathssonskt-snitt (alltså design av en upprorisk smålänning till råga på allt!) och hvilar medan deras datorer bärs fram till dem på små kuddar av tjänare de rövat från österled. Dessa aristokratiskt bortklemade skrifvare endast presterar en eller två små skrifter, så kallade notiser, per år.

Tidigare har Larsson förklarat att han ska ”låta piskan vina över dem som inte skötte sitt jobb”. En självklarhet kan tyckas, men i den moderna världen inbillar sig många anställda att deras liv bestå av rättigheter och inte, som ju är fallet, enbart av skyldigheter. Allt detta enligt allmänt vedertagen feodal standard.

Det som övertyga oss är dock, vilket avslöjas i boken "Chviken Race", en granskning av hur denne skriftkämpfe på Aftonbladet tryckte ned Expvessen, att Larsson säga sig drifas af "en HELIG VREDE"!
Detta upprepades så ofvta att vi inte tvivlar på saken.
Chansen äro stor att Larsson verkligen äro sänd från vår herre för att bringa ordning i en förvirrande tid.

Så Pax Vobiscum, Thorbjörn Larsson!


Post Scriptvm. Vi gilla även herr Larssons föredömliga munkinspirerade utseende och den fromma, rättskaffens min på avbildningen ofvan.

1 Comments:

Blogger Caesar Colonii said...

Kommer han att bygga om DN-gymmet till en tortyrkammare, månne? Och kommer det i så fall att läggas ut på entreprenad? Vi borde kanske skicka en offert till broder Torbiörn.

11:32 PM  

Post a Comment

<< Home