~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Tuesday, August 15, 2006

OMG! Iagh kan inte fattha att wi inte har Harald Hårfager-prisat Runar Sögaards blonda barr!


Grattis då, Rvnar. Nv har dv allt. För att dv i så många år har stått vpp för den ädla riddarpagens ära har dv wvnnit The Harald Hårfager Memorial Trophy for Excellence in Ye Olde Medieval Haircare and Dark Ages Styling. Hvrrah. (Synd att dv inte är katolik)

3 Comments:

Blogger Hildegard i Bingen said...

men cajsar då. jag som råkar ha min binge belägen i herresätet bredvid rvnars kan förtälja jag med egna ögon alldeles nyligen konstaterat att hans svallande lockar numera är KURZKLIPPTA! yrkar på omedelbar annullering av Memorial Trophyn.

12:40 AM  
Blogger Hildegard i Bingen said...

att
förtälja att

12:41 AM  
Blogger Lortsverige said...

Är detta sant är det jv ytterligare en kättersk handling från denna den sanna trons i Svea rike mest uppmärksammade Quisling!

10:01 AM  

Post a Comment

<< Home