~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Tuesday, August 08, 2006

Ii the statistica rvllorna

Åter ähr thet dags för en genomgång aw besökares statistica. Många som svrfar till Gycklargrvppen, gör så aw en ren händelse, när de sökt efter något på en sökmachinae, som i sin tvr lett svrfaren hit. Spår en dessa svrfare lämnar är de så kallade sökoorden. Låt oss granska rvllorna öwer dessa.

"magnus talib"
Vnder de senaste åtta dagarna har det inte mindre än trenne (3) gånger skett en skallgång efter broder Magnvs Talib bland Wäwens all information och som har lett ända till Gycklargrvppen. Förblvffande! Wem söker efter mvsikälskaren och handelsbodsinnehawaren Magnus Talib? Wi önskar wi kvnde hjälpa. Men Magnvs bor tywärr inte här. Ock wi har knappt skriwit om honom, äwen om jag personligen ofta fvnderar på wem som är wår tids (1300-talets) Magnvs Talib och om han borde vpp på nåt slags innelista här. Ni kanske wet bättre än jag. Wem är egientliigen wår tids Magnvs Talib?

"galanta damer"
Vppenbarligen har en kåt Götheborgare trålat nätet efter fångst. Hoppas han eller hon blew nöijd. Wi tycker det är trewligt med Göteborgare äwen om de inte finns. Ty Götheborg byggs vnder 1600-talet.

"medeltida skökor"
Och wem är det som med mvstigt språkbrvk söker köttets dyra lvstar?

"carl-einar häckner lyrics" samt "carl-einar häckner torrent"
Jvnker Häckner är s.k. trollkarl och som sådan werksam i ett tätt samarbete med vnderjordens daemoner! Han drar fårtarmar aw gvmmi genom näsan! Trollar bort små bollar och sjvnger enfaldiga wisor! Wi hoppas att alla nycirkvsfrälsta knattar som i sin jakt på trolleri och variete råkar hamna här tager lärdom aw wad wi, Gycklargrvppen, har att säga om magi (och oroa er inte, era IP-nvmmer har rapporterats till inkvisitorerna).

"musikal nyköpings gästabud album"
Så länge Peter Jöback och Helen Sjöholm inte sjvnger i vppsättningen så är wi, Gycklargrvppen, avvaktande positiwa till tonsatta dråpligheter på Nyköpingshvs.

"alvsex"
Trenden håller vppenbarlige i sig äwen vnder 2006.

"sms spåkvinna"
Spådomar=swartkonster, SMS=modernität. Dvbbelfel.

"belägringen"
Dvde, det här är medeltiden. Dv måste precisera dig. Wilken belägring? Belägringar är för oss lika wanliga som piercade nawlar är på brittiska Ibiza-brvdar.

"inkörsporten"
Inkörsporten är thet första steget mot nåt riktigt dåligt. Till exempel haschisch-pipan som omedelbart leder in på opievallmon. Mikael Wiehe har också beskriwit det här med inkörsportar. Det måste inte wara något man röker. Det kan handla om sjöfart lika giärna, såsom barden Mikael Wiehe klargiorde redan för 30 år sedan:
Det började som en skakning på nedre däck
Det fyllde oss väl mer med häpnad än med skräck
/ ... /
Vi går till botten dår vi står
Men flaggan, den går i topp


"hantverkare utan skråtillhörighet"
Äh nä nä nä nä! Inget hantwerkande vtan att gå med i ett skrå! Inget swartjobb!

0 Comments:

Post a Comment

<< Home