~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Saturday, December 30, 2006

Dagens dinkel

Godh afvton soetnoesar i hosor!
Det aer Hilde som talar. Straight from the binge. Såhaer i elfte timmen.
Ni vet väl att dinkel äfven naestha år kommer att vara det bästa sädeskornet. Så tacka och boka och tahg haer emot mina nyåhrstips, som äro ett recijepth i tvenne stegh:

1. Inför morgondagen, beställ ett stort antal rejähla tunnor dinkelöl:
2. Fixha några lijka rejähla ungersvenner som sählskiap.
Kanske Dinkel-Ralph, Dinkel-Jean Paul eller Dinkel-Christoph.
Eller vilka lurhkar som helst, bara de är leckra och har stor aptit på lifvet:
Ja. Såh var det klart. Setth i gång. Goth slut ockk goth nytt åhr.

PS. Vill man va fijn i kanten kan man alltid bjuda på kaffe i bingen efteråt.

5 Comments:

Blogger Bockstensmannen said...

Äntelighen ett alternativ till den skadliga svarta drycken giordh på bönor från den så callath Nyja Wärlden. Förresten, hvr passar Ulf Dinkelspiel in i dinkelåret A.D. 2007?

4:23 PM  
Anonymous Anonymouse said...

I Scania af glädie wi nestan drvnkna i pilsnertvnnor då Arabiens Gvdfrvchtige Fvrste, Koraniens bärare, Mahometz son, på sin Kameel farit til Wenner af Martyrer. Dettha Momie kan kiöpas af Ebay on Jan 2, 2008. Lowest bid $20.
Swäriges skickebvd, Carolus Bilt, war icke gladh att denne döö skvlle. Indianiske Höfvding Georg Buske will giöra Saddy til Stolphe af Mil för Stammens krvmbvkter.

6:20 PM  
Anonymous Anonymous said...

Godt nytt gylden År til Grvppen

1:03 AM  
Blogger marie said...

dinkelspiel? tar en (br)öl(i)?

11:32 PM  
Blogger Hildegard i Bingen said...

låht os håppas på maenga glada dinkelspiel under 2007:
http://gycklargruppen.blogspot.com/2006/03/dagens-dinkelspiel.html

6:48 PM  

Post a Comment

<< Home