~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Friday, February 09, 2007

Fasa: En trollkarl läste vår blogg


Gvlp! Enligth wvåår loggbok war en trollkarl inne och lästhe wår, Gycklargrvppens, blogg idag klockan 18:13:16. Han tycks ha länkaths till wår blogg wia etth mail. Han lästhe thetta, som wi skrifvith som en wahrning till allänheithen. Trollkarlen lämnathe äfen en kommenthar med några swårthydda trollrvnor. Svartkonst är i görningen, mina kiära wänner, och den tycks högsth werklig. Dettha är i sanning oroande tidender. Gycklargrvppen går nv vt i natthen, skyddade af endasth krvcifix, vigvatten och bjällror. Om ni icke hör från oss i morgon så weth ni att mörka krafter och förföriska korttrix har skördath ännv etth offer. *korstecken*

0 Comments:

Post a Comment

<< Home