~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Thursday, April 05, 2007

Antikrist vandrar bland oss

Nog ær thet fæenstyg i giörningen nv, i Blåkvllafärdernas tijd. Igåår for iag som wanligth med jiernwagn gienom thät dödsrijkesinspiræradhe tvnnelsystemet vnder Stockholm. Iag bläddrade ij en af alla dæssa svbterraniska chronica och fasthnade gienasth föör en målning som fanns ij Chronica City, i anslvtning thill en articvlo om moderna familjiebildningar. Skåda bilden:

Nå, kiära læsare af Gycklargrvppen, ser ni någoth som är groft fel ij thänna bild? Icke? Thitta æn gång thill. Ynglingen längsth fram på bijlden, som sitta på marken og flina förnöijth ser wijd förstha anblicken vt som en kandidat thill Vice-bvllethinens DONT'S-sida, klædd som en Klaxonsgycklare/new rave-anhængare. Men titta nogrannare på vngersvennens klädedrækth.

Om ni kjisa medh ögonen, så ser ni att icke enbarth stiliserade lågor pryder hans kåpa. Under huvan finns även små vita geometrisca figvrer som är femvddiga stiernor, så callathe pentagram! Thänna vnge hærre är vppenbarligen magiker. En swartkonstnär. En ond besvärjare i Thän Ondes tjiänsth! Thät är othänkbarth att någon annan thänkande indivijd klær sig på thätta wijs! Och thänne trollkarlslärling (ænligth texten är han blott XVII år gammal) lyfths af Chronica City fram som æn waanligh skiön kille, kanske thill och med etth föredöme för andra ynghlingavr! Ergo: Chronica City hajpar vngdomsmagiker och går dærföör i Diäwvlens ledband! Ring inkvisitionen, någon!

Gycklargrvppen noterar ock atth Thän Ondes vtsända har söjkt härbärge för natten och checkat in på etth gästgiveri drifet af natthärbärgieskiedjan Scandic. Om thätta förthæljde Chronica Swänska Dagbladet:
Det var efter att en gäst blev upprörd över att ha hittat en bibel i sitt rum på Scandic som hotellkedjan började tänka om. Rum har redan börjat rensas från Gamla Testamentet och Psaltaren, som sedan länge har funnits på Scandics hotellrum.
Satans vtsända wijlar icke på dvnbolster mæd drinkar från minibaren! Thän Ondes ombvd börjiade istælleth omgående att förleda natthärbärgeskiedjan från thän rættha wääg. Enligth Chronica Swänska Dagbladeth schall nv 130 hotell (natthärbärgen) i 10 länder tömmas på biblar. Gycklargrvppen manar alla læsare atth waara på sijn wakt, ty Antikrist thycks wara lika bvsy som ætt avsnitt af Arrested Development.

Som om thätta icke woore nog illa, förthäljs ock i SVD, ij en chronica skrijfen af Bitte Assarmo, atth kristna - af alla sorther - förföljes i Swärige ijdagh. Vppenbarlighen ett werk af Satan, om ni frågar oss! Och så skall thät icke wara. Thän godasthe af ordning är jv att bara vissa kristna, japp, wij thänker på protestanter och andra kiättare, förföljes af katolska kiyrkan och att regelrätta hedningar tvångsdöps wijd särskilda korståg af samma typ som Erik thän Heliges frälsning af Åbo A.D. 1157.

Dock ær icke allth i riketh genomdåligth jvst nv. Thät har kommith thill wåår kiänndeom atth en konstnär skall giästa Vmeå i rikets norra vtmarker föör att dæmonstrera etth afslappnath og santh medelthida sätt att vtrætta natvrliga behof. Wij måsthe säiga atth thät är riktight coolt att konstnären Itziar Okariz skall kasta watthen offenthligt i Umeå — thät är rena 1300-thaleth!

Glad påsk, önskas thill alla læsare af Gycklargrvppen. War på er wakt mot trollkarlar, oknytt och Diäwvlen og glöm eij att späka er ordethligth i morgon, långfredagen.


Andra bloggar om: , , , , , , , , , , ...

0 Comments:

Post a Comment

<< Home