~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Tuesday, February 20, 2007

Fettisdagen och wäägen till Beach 1307

För secvlariserade satansdyrkare i den wijdriga framtiden så är fettisdagen bara en wanlig daag som förses medh wiss gvldkanth af en eller annan semla.

Framtidingarna, dettha idoldyrkande afskvm till melodifestivalstittande gvdsförnekare i undertröjor med kommersiellheraldiska insignier vppå och löjliga små södermalmsskägg och vitmålade lägenheter med sjiööglimth och bredband racth in i jacket, de äter helth enkelth bara en semla på fettisdagen bara för att, vtan att tänkha på waarför, hvx flvx! För dem är thet som wiljken annan bvlle som hälsth, äten wilkhen dag som helsth. Widrigth! Och sedan forthsätther de mothbivdande framtidingarna medh sitth tarfliga wärvw att ladda ner terabyte efter terabyte af pornografi, lyssna på hedniskt inspirerad dvnka-dvnka i renth dionysiska tonarter, krana win vr lådor af hårth papper, samth idka otaliga afbrvtna samlag vtanför äktenskapeths hägn, ofta med preventivmedel inblandade så att graden af syndighet ökas exponentiellt! Vsla hedningar och sodomiter är ni hela bvnten! Be om vrsäkth för er lvftförbrvkningh och låt för Djiäwvlen bli wåra fastlagsbvllar!

Ty för oss gooda old school-katoliker i Gycklargrvppen är fettisdagen och dess semlor någonting som wi vördar högth.

Jawhisst äter wi semlor. Massor af semlor. Men wi hafer ett godth skiäl och äter dem ändasth ijdagh. För idag är thet är nämligen sistha gången wi äther fast föda på hela 40 dagar, så thet giäller atth passa på! Sistha dagen i fastlagen, thet will säiga fettisdagen, är lite grann soom wåår medelthida wariant af bulimi. Eller, warför inte likna den festhliga dagen wid trifsam matning af gäss, där thet gäller att med en liten pinne peta in så mycketh mat i mvnnen som thet bara går innan magen sprängs (högsth friwillijgth, gifvethwis). Så idag äter wi. Jäwvlar wad wi äther. Massor af semlor, som sagth. Och annath. Svanar är gott på medeltiden. Salt fläsk. Rovor. Rötter. Saltad fisk, rökt fisk, surkål, syrade morötter, ortolansparfvar, ålar, gröt, bark, ölsupa, sluring, kolbullar, nävgröt, råkostbuffé, rörost, nötter, blodkorv, ärtsoppa, kakor, oblater, yov name it! Wi wräker i oss, för efther idag widtager så en period på 40 långa dagar då wi swälther och späker och piskar och plågar oss hårth waar timma af dagen. I 40 dagar deffar wi oss till perfecth seniga Fivght Clvb-kroppar redo att storma närmsta slagfälth. Och öfwer thetta är wi sannerligen stolta.

För thänk så här: när dv vsla sybarit till framtiding jvst spillth din säd på marken och i de postcoitala dimmorna fvnderar på om dv icke skall äta ännv en semla i morgon, troths att thet icke är fettisdagen, och när dv, njvtningslystne kanalje, fvnderar på att vppå Prisextra shoppa ännv några tiotal kilogram charlatansk och superghey GI-mat att äta de närmstha weckorna, så går dv icke bara emoth den af Gvd gifna wärldsordningen. Dv forthsätther äfven att traska rätt in i din tids swar på Digerdöden, nämlighen then globala fetmaepidemin, och dv kommer snarth att wåndas öfver then walfiskliknande form din kropp börjar få! Thetta för att dv icke iakktar bvdeth om att fastan, den religiösa powerbantningen, på wårkanthen. Wilketh wi, Gycklargrvppen och alla andra goda medelthidsactivisther, gifetwijs giöör. Wissth hafer wi gödit oss evn svmula innan, men jiäwlar waad wi deffar i 40 dagar af späkning. Wi kommer de närmsta weckorna att skala afv oss skålpvnd efter skålpund och när fastan är över så är wi, och icke ni, redo för Beach 1307. Gissa wilka som stoltha wandrar i wattenbryneth, och wilka som hvkar i wassen i sommar. Svckers!

Andra bloggar om: , , ...

0 Comments:

Post a Comment

<< Home