~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Thursday, February 15, 2007

Medeltida tecken i tiden

Från Chronica Æxpressen:
Vägglusen har gjort comeback i Sverige på bred front.
I dess sällskap - skammen.


Gycklargrvppen applåderar icke. Gycklargrvppen ställer sig nämlighen vpp och giöör vågen, blåser i basuner och tjoar och dansar ringdans i glädjie och gamman som aldrig förr. Thessa wägglöss, som så länge bekiämpaths af then modärna thidens Gvds- och naturhatande renlighetsknektar, är en mycketh klar indikation på att medelthiden inthe bara är hippare än Garden State-mobbningen, uvtahn äfven atth medethiden jvst nv smyger sig in i allth fler af rikeths hem! Wi, Gjycklargrvppen, hoppas atth thetta fortgåhr. Kanske wågar man hoppas på en skeppslast med pestbärande rattus norvegicus lagom till sommaren?


Andra bloggar om: , ...

0 Comments:

Post a Comment

<< Home