~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Friday, February 09, 2007

Wi hafver enbarth rent dinkelmjöl uti wåår jutesäck...

...så wi har ingeth att frvkta när fogdar och knektar will titta i den. Doch, kann mann frågha siig, är icke överwakning af dettha slag, att överhöra och överläsa snarth sagt all kommunikation mellan folk och fä (i. e. deth så callathe 1384-samhälleth), næsthan som att leka Gvd (wilketh kvnna straffa sig genom Death From Above)?


Andra bloggar om: , , , ...

1 Comments:

Anonymous hansan ruhlar phett said...

Thät är wersta Big Brvther på gång! Upp till kamp, swear och göthar.

10:04 PM  

Post a Comment

<< Home