~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Saturday, May 05, 2007

Sarkath Hans gravvalv plundrat av lösdrivare

Sarkath Hans gravvalv undersöks efter den våldsamma plundringsräden. Giärningsmännen tros ha undkommit med ett stort antal guldmynt samt magiska föremål.

Fantombild af thän lösdrivande dvärgakrigaren Dvrin den djärvePalinor, Ereb Altor -- Sarkath Hans sägenomspvnna gravvalv plundrades sent ikväll av ett sällskap lösdrifvadhe äfventhyrare.

De lösdrifvande äventyrarna, som gjiorth sig ökiända för plundringar af underjordiska grottsystem samt dråp och misshandel af troll och orcher i etth flertal konvngariken, anförs af den listige dvärgkrigaren Dvrin den djärve, kiänd för att bära yxa smidd af mithril samt ett rött helskiägg.

Enlight nyhetsbyråerna TT-Ritzav och Target Games skall thän yxbeväpnade dvärgen ha smygith siig in i Sarkath Hans gravvalv i sällskaph med thän silverhårige skogsalven Scalmiliath, thän kriminellth belasthade halvlängdsmannen Borbo Stoorfoth (kiänd föör sina färdighether i låsdyrkning, fickstöld samth brädspel), magikern Maher Shalal Hash Baz samth barbarkvinnan Holmia Insvrance, som enlight vppgifth enbarth waar iklädd ringbrynjebikini, moonboots af päls, en liten mantel samt ett magiskth tvåhandssvärd.

De giriga och våldsbenägna lösdrivarna, som tros ha fått upplysningar om rikedomarna i Sarkath Hans gravvalv av en alkoholiserad bard på wäärdshvseth Skriande Galthen, lyckades med hjälp af en handritad karta hitta fram thill krypthan. Med hjiälph af Borbo Stoorfots magiska dyrkar tog de sig sedan osedda in genom gravvalvets dolda ingång.

Därefther lyckades de desarmera tvenne fällor, övverraska ett minder sällskap orcher och dyrka vpp ett sönderrosthat lås till en minder kammare. Därefther överfölls sällskapeth af fyra grottroll, wilka drevs på flykthen efther atth magikern Maher Shalal Hash Baz genomfört en lyckad vppläsning af magisk formel från ett pergament.
"I wanliga fall brvkar en dvärg, en halvlängdsman, en magiker och en metallbikinibrud vara set-up för en medelrolig firmafestfräckis. Men de här lirarna waar icke alls någoth att skratta åt. Man skall icke underskatta äventyrare med magiska vapen som dyrkar sig in i dunkla gravvalv. De har motivation nog för att dräpa drakar och baxa ut hela skatten i dagsljuseth och därföör fann wi deth bästh att fly", sade grotttrollens talesman Gorg den grove.

Ett mindre antal odöda, så kalladhe skelett, skall sedan ha gienomförth ett bakhåll mot lösdrivarna. Enlight Target games lyckades dock dvärgkrigaren Dvrin efter en våldsam strid klyva trenne kranier med sin dvbbelyxa. Barbarkvinnan Holmia Insvrance lär ha nedkiämpath återstående odöda med sitt svärd, som enligt obekräftade uppgifter glöder med ett blått sken i närheten av odöda.

Det lösdrivande plundrarna lyckades sedan ta sig in i gravvalvets innersta rum, där självaste Sarkath Hans låg i sin sarkofag och hans samlade skatter även war samlade.

Dvrin den djärve och hans kollegor skall enlight samstämmiga vppgifther från TT-Ritzav och Target games ha dräpth thän animerade mumien av Sarkath Hans, troligen med hjälp av ett eldklot som frammanades av den hänsynslöse trollkarlen Maher Shalal Hash Baz, en dropout från magiakademien i Scovriliath.

Lösdrivarna släpade sedan ut Sarkath Hans samlade rikedomar och magiska ting ur gravvalvet för att sedan försvinna spårlöst med bytet. Vid pressläggning war ännu icke kiänth hur storth bytet waar. Gycklargrvppen har sökt Dvrin den djiärve föör en kommenthar men icke lyckaths.

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Det ryktas att det säägenomspvnna swärdet 'Döödsbringaren' var del af bytet. Dess innehavare kan vppbringa tvenne Salamandrar då det kniiper. Men först måste trenne teesexor slåås med önskat resvltat.

/Läspe, Halte och Tjatte

10:37 AM  

Post a Comment

<< Home