~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Monday, April 23, 2007

Kort vpdate från Gycklargrvppen

Hallå. Thät äär Bockstensmannen här. Eder strvthaettha i torven. Eder gvdfrvkthiga myrmarkswandrare i pantalonger. Eder rödhårigha 1300-talsfashionista som dog med snabelskorna på men saedan fick en egen glasmonter på Warbergs mvsevm där han vppwijsa thä hetaste inom sömnadskonsth för tvsentals skolelever och andra nördar wart åår och som lefvde efther devisen "the Bockstensmosse is my catwalk".

* Thä saenasthe dagarna haver iagh och mijna wänner warith allthföör vptaghna föör at blogga om ditt et datt. Iagh hafver ätit wårprimörer. Gvlbetor, tijll aexempel. Och sparris (asparagvs) från gvtarnas öö i Mare Balticvm. Ojoj. Ojojoj. De spääda rotskodtten, som en gång fördtes thill wår karga nord af kvnniga klosterträdgårdsmästhare, är närande oc besittha wälgiörande krafther som får migh att kiänna mig i form att i timtal crvisa rvnt i torvmossar nattetid, klädd i brokor, hosor och lvstiger hufva, nynnandes på Blind Gvardian-låtar, i jact på silfverpänningar, kiäärlek och en ond dansk att hämnas pålarna i mijn arma bröstkorgh. Thän wälsmakande asparagus iagh åt badade i ett avkok på ramslök, wijlken förmodlighen är thän mest medelthida af wååra kryddwäxter. Ramslöök, aeller kajp, som thän också kallas af de godmodiga, pärk- och varpaspelande gvtar som odla thän lijkt dä odla sparris, besitta ock mäktiga krafter som får en att bara wilja draga ned thill Wisby på härjningståg och brandskatta heela skijten igen, Waldermar Atterdag-modvs! Give it vp for Ramslööken, kiära laesare.

* I haelgen hafr nästhan hela Gycklargrvppen iklätt sig framthidskläder och warith på så kallath wansch-faest (minns ni vttrycket "wansch"? Warför anwänds icke thet längre?). Thätta hände i lögardags, då skriften Sex fijrade sitth X. nvmmer och nedläggning. Wij wälkomna nedläggningen och hoppas på atth skrifthen kan återvppstå i någoth med Gvdstrogen stil, giärna vnder namnet "Covrtly love" äller warföör icke "Kyskhet". Giästabvdeth war trefligth, dock staeller wi på Gycklargrvppen oss vndrande thill att förre gyckleriministern Leif Pagrotsky dök vpp som en liten man i en liten låda, samth att en 1390-talsretroinriktad stockholmsk "svpergrvpp" med medlemmar från Caesar's Palace, Fireside och Bvsty spelade ölhävarrock i tre kvarts timme. Bvsty förresthen, Calle Lvndells gambla band, war de icke i ropet exakt thän tijd då vttrycket wansch war i brvk i allmogens mvnnar?

* Lögardagens natt ledde sedavn wijdare thill ett vnderjordiskth inferno på hemligh plats där Djiäwvlen vppenbarligen war bvsy bakom mixarbrädet. I en kiällare fylld med tjock rök och trolldomsartade gröna strålar af ljvs dansade wvxna män och kwinnor spastiskt thill hedniskth ljudande dvnka-dvnka och alla tjoade de och swängde märkliga glödande gröna tingestar i lvfthen. Om apokalypsens fyra ryttare hade giorth entré i kiällaren så skvlle ingen ha märkth thaetta! Thät tycktes mig som atth wi fvnnith en förgåård thill helfvetet, åtminstone näär thän helfwetiska och betvingande rytmen i mvsiken bar fram kryptiska bvdskap som "E-vap-o-rate", "Acieeeed" och "Do yov wanna fvnk". Huvva!

* På taal om gångna tijder: ibland glömmer man atth Electric Boys släppthe ett albvm med namnet "Groovus Maximus". Glöm aldrijg det. Skifvan stinker fortfarande.

* Broder Lortsverige har alltså på riktigth skådat påven, förra haelgen i thän eviga staden wijd Tibern! Påå rijktight! Han sade atth det waar en mäktigh kiänsla. Dock kvnde han icke förtälja ifall hans helighet Benedictus XVI bar röda loafers. Icke ens Gycklargrvppens insvurna medlemmar är så djärva att de wågar störta fram och lyfta på påvens gvldbroderade kåpa.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , ...

3 Comments:

Blogger dan s. said...

Dags att testa er?

5:24 PM  
Anonymous Mårten said...

Kajp, kan man köpa det från Caj P?

6:48 PM  
Blogger Wife of Bath said...

Tästha oss?
Pratar wi syphilis nu?

10:05 PM  

Post a Comment

<< Home