~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Thursday, April 12, 2007

Laesning: Swänska borgar och stormannagårdar


Svenska borgar och stormannagårdar. En historisk resegvide.
Av Fredric Bedoire

Mijn dagswerkesnarcomani äär så swåår atht iag blifer bottenlösth melankolisk om iag twingas på ledighet vtan ein arbetesbörda. Sedavn ehn tijd thillbaka laemnar iag icke Södermalm vtan thän praktiska stigfinnareskrijften Swänska borgar och stormannagårdar. Thätta är konceptvell tvrism ij 1300-thaleth, sjaelfva antitesen till drönarmässiga ränsel- och näfverkontswandringar där måleth äär haengmatthan. Medh Swänska borgar och stormannagårdar, som innefatthar karta till och ein historisc beskrifning öfer 250 slott och stormansgårdar i Swea och Giöta land, kan man ha ledig tid och jobba ij ljvwlig symbios. Ena beneth i bibliotheket och thät andra på wandringsleden.
Så fort iag får en lögardag öfver skall iag pilgrimswandra på gränsen mellan Södermannaland och Östgiötharnas land och spana efter de slott medh tinnar och torn där fagra prinsessor dagarna i ända borstha sina långa hårmanar allt medan tappra knektar vräker kokande beck öfver de krigarhärar som storma bålwerk och bröstwärn samthidigt som slottsfogden slentriantorterar skattesmitande bönder i kiällarhålorna medh ena handen och räkna silverpänningar med den andra, simvltant med att en tapper riddare i Nynningenfrissa rider vt för att dräpa drakar och troll och simpla utsvultna trälar i fvla och lappade klädtrasor bärgiar åkerns skörd åt sina mästare. För mijg, som djivpt intresserar mig i frälsets liv och lifsstil samt äfven af de andra som intressera sig föör frälsets lif och lifsstil, är thätta wåårens mesth omistliga skrifth. Iag hoppas wi snart ses i en grönskande allé.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home