~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Tuesday, September 19, 2006

En fvndering om de nya hvshållsnära träljobben

Eric Läspe et Halte tog sig ikke in i riksdagen för att på den democratisca wägen störta det parlamentariska pöbelwäldet. En vppretad bondehär med högafflar och wässade pålar hade vermütlichen warit mer framgångsrikth. I skam öwer den förnedrande walförlvsten sörjde han på Siätte Tvnnan i gamla staden och sedan dess har hann ej wisat sig mer.

Istället för Eric Läspe et Halte wann en simpel borgare från vtanför stadsmvrarna. Ock skrämmande nog har wissa aw hans hejdvkar meddelath att några vägtvllar ej kommer tas i brvk. Gycklargrvppens drömmar om stadsmvrar tycks förbli jvst drömmar. Ack!

Allth detta är beklagkligth, menn i nvlägeth är det bara atth gilla läget och anpassa sig. Wi går mot mörka tider aw frihandel och sedernas förfall som inte ens Göran Hägglvnd kan giöra något åth.

Själw fvnderar iagh på om iagh ändå inte ska dra nytta aw detta awdrag för hvshållsnära trältjänster som mycketh snart kommer att införas aw Borgaralliansen.

A man needs a maid, som barden Neil Young skaldade, det kan icke förnekas.

Och det kan bli aw nytta inte bara för mig, vtan för fler.

Deth är nämligen såå, att när bittidabvlletinen Dagens Nyheter till slvt lyckades heja fram Borgerskapsalliansen till walseger, så smög samtidigth en wiss Torbiörn Larsson in i DN-borgen. Wad Torbiörn ämnar att göra är att låta piskan wina övwer redaktionerna och sparka vt de hvndratals öwertaliga dönickar som frodas där. Som iagh ser det, så ligger den politiska redaktionen, den så kallade ledareredaktionen, mücketh pyrt till. De har den nv, efter att å borgaralliansens wägnar ha ropat "mission accomplished", den odiscvtablet lättaste arbetsbördan, med absolvt absolvt ingenting att giöra de närmsta tre-fyra åren. De äro graft vndersysselsatta, för att vttrycka det encelt. Och Torbiörn, en hvshållsam man, vppskatta eij de som inte vtför ett gott dagswerke i sina anletes swett. Så ledareredaktionen skola wara de första som lämna DN-borgen. Wilket gör att dessa wandra vt i arbetslöshetens mörker för att tigga på gator och torg och drabbas aw de arbetslöshetsallmosor som Borgerskapsalliansen ämnar att skära ned ganska så rejält. Kanske kommer de att lida aw detta - eller så förbarmar iagh mig och anställer en eller flera aw dem som hvshållsnära trälar i mitt slott! Som de siälwa har skriwit på ledaresidan alldeles nyligen: "Thet finnes ingeth skamligt i att vtföra tjänster åt andra människor, inte ens i hemmen". Iagh kan inte vtläsa detta på annath sätt än att de kommer att vtföra ett mücket godt wärv.

Det hela är mycket förmåneligth nv när iagh tänker på det. Det så kallade hjonawdraget gör att iagh har råd att betala åtminstone en aw dem i vita, beskattade penningar! Så nv fvnderar iagh om jag ska wälja den finlemmade och ädle ynglingen Petrvs Wolodarski, som förmodligen städar mycket energisct och dessvtom med sina smala armar kommer åt där ingen annan gör så, eller ska iagh anställa Hanne Kjöller som werkar wara ett rejält frventimmer som inte skvlle skämts för sig på det glada 1200-taleth? Eller kanske den kraftfvlle Niklas Ekdahl? Wem skvlle ni wälja som städ-, twätt och matlagningshjon i ert herresäte?

Andra bloggar om: , , , , ...

5 Comments:

Anonymous m said...

Henrik Brors. En del påstår att han inte är en del av ledarsidan, men en vis man som Torbjörn förstår att även han spelat ut sin roll efter maktskiftet.
Henrik skulle inleda med att frikostigt dela ut analyser över felen med mitt hushåll och därpå effektivt presentera lösningar på problemen.

6:27 PM  
Anonymous Kvngens Man said...

Niklas Ekdahl. Wolodarski skvlle man saendight tränga stå med spöet lyfht bredvid, på thet att han ikke begynna hänge sig åt Tag-träumeri eller "analysiae" som de benämner thet.

12:50 PM  
Anonymous Rektorn said...

Johan Esk på sporten vore ju drömmen. Då skulle han få ta min C P Company jacka till kemtvätten varje gång jag "våldtagit fotbollen" genom att bränna bengaler, storma planen och slåss med ordningsvakter på Söderstadion.

8:12 AM  
Anonymous Anonymous said...

Kan man se en parallell mellan den ogudaktiga Fierfox-loggan och uttrycket "våldta fotbollen"? Sex med klot som sex med klot liksom.

8:01 PM  
Blogger Caesar Colonii said...

Det är bra förslag allihopa här owanför! Och angående fotbollen så håller wi, Gycklargrvppen, oss till pärk, varpa, gatlopp och taskspel.

9:43 PM  

Post a Comment

<< Home