~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Monday, May 07, 2007

Coolt: medeltida skamstraff gör comeback i framtiden

Thät är så att man nästhan kiänner en starker brijs i thän medeltida livsstilskoggens storsegel när man läser att en snattare i Nya Wärlden dömts att sona sitth brott gienom att ståå vtanför handlaren hon snattat från med en skamskylth där det stå atth lääsa "Jag är en tjuv - jag stal från WalMart". Thät är nästhan så atth man anar inspiration från thä gambla landskapslagarna! Och wij, Gycklargrvppen, som tycka atth rätt skall waara rätth och bestraffninghar skall wara rejiäla som förr i tijden, will giärna bidra thill thänna vtweckling som tycks peka åt thät trettonde århvndradeth. Wågar wi föreslå några andra bestraffninghsmetoder i samma skiööna medelthida anda? Waad säiges om skampåle, kyrkoplikt, gatlopp, biltog, partering eller warföör icke stegling?


Andra bloggar om: , , , , ...

0 Comments:

Post a Comment

<< Home