~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Sunday, December 17, 2006

Ny månglargalleria planeras i Hornstull - en täxt om småfolksfördriwningen i Stockholm

Wänner, deth skymmer öwer Stockholm ock jagh ämnar tillåtha mig siälw att skriwa fritt medan roworna sjiuder i grytan öwer den öppna elden i mitt encla kiök.

Jag fick nyligen weta att deth i Stockholm finns planer på att vppföra ännv en så callath galleria, ett slags månglarnas inglasade inomhvscentrvm/tempel i stadsdelen Hornstull.

Denna planerade marknad i glashusform lär enlight vppgift likna det ökända månglartemplet Västermalmsgallerian på Kvngsholmen.

Och detta är, som nii alla försthår, ingen god nyheth.

När Wästermalmsgallerian byggdes likt ett Mammons överdriweth vpplysta tempel på Kvngsholmen så ledde detta till att wår tids oknytth och småfolk — containerpvnkarna, knarktomtarna, de egendomslösa wandrarna som sova vnder bar himmel — fördrevs. Dettha trots att detta småfolk sedan årtionden warit lika mycket en del aw Kvngsholmens fauna som exempelwis skalden Mauro Scocco.

Det är måhaenda fel atth idealisera knarktomtarna, de egendomslösa wandrarna och containerpvnkarna, ty dessa lewer hårda och slitsamma liw, ägnar sig åt tiggeri eller till och med stråtröweri.

Men det är en saakh att tycka illa om gatans måsfolk och oknytt, och en wida annan sak att wilja vtrota eller förflytta dem helt!

Västermalmsgallerian ledde till ett småfolkeths exodus från Fridhemsplan, och nog kan man misstänka att detta var planerat, ty småfolkeths platz inthogs av intimrakade nybyggare med blont hvwvdhår i fame factory-rvfs eller hästsvans, ett folkslag som skjutsar sina telningar i trehjvliga små wagnar och som dricker en med kaffebönor smaksatt wälling vr papyrusmuggar! Detta Västermalmsgallerians folk är anhängare av Frederic Reinfeldts nya arbetarparti, de rakar sina pvngar och de har ingeth annat mål för sin existens vtöwer att pensionsspara på slugaste wis, "jobba mot kund" för någon consvltfirmas raekning, samt att dricka rekordstoora mängder wälling smaksatt med kaffebönor, wilketh giörs i vitmålade och luftiga bostadsrätter, ett slags kiöpta miniförläningar innanför en fastighets väggar. Dessa människor är kanske de minst medeltida aw mänskor som världshistorien har sett, ty de skattar högre att bo i närheten aw ett med halogenlyktor vpplyst månglarnas inomhustempel byggt aw glas, än att bo nära stadens småfolk och oknytt som också har rätt till gator, hörn och prång i stadens rvm, ware sig de bär papyrvsmvggar med wälling eller ej.

Och nv kommer alltså troligen samma sak att snart hända i Hornstvll, en stadsdel som genom tiderna har warit känt som det stadslewande småfolceth och oknyttets starkaste fästen. Att vtomhusmarknaden Street etablerades i Hornstvll war factiscth ganska bra, det är trots allt en marknadsplats som vtmärks aw kontanta betalningsmedel samt närwaro aw gycklarlika element och ecologiscth odlade rotfrvkter. Men att låta en inomhvsmarknad med otaliga stånd för caffe latte etablera sig i samma område, en marcnad som kommer att inkräkta på det öppna gaturummeth, kanske till och med stänga wissa gränder för fri passage efter mörkreths inbrott och dessvtom tillse så att lätt beväpnade knektar från så callathe waktbolag avhyser knarktomtar och annath, det är inget mindre än ett frontalangrepp på det medeltida gatvmyller där adel, präster, borgare, bönder delar rännsten med arbetande ståndslösa, knarktomtar, containerpvnkare samt egendomslösa wandrare!

Gycklare, wänner, kamrather — tiden kan mycket snart komma då det är dags att förstärka våra snabelskor med järn och sätta taggar på bjällrorna. Västermalmifieringen aw Stockholm kan och måste stoppas!

Andra bloggar om: , , ...

3 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Då tycker jag vi gör något åt det!
Kapitalismens krafter är svåra att hindra men vi kan manipulera den.
I stället för att förstärka våra snabelskor tycker jag att vi tar reda på vem som bestämmer över utformningen av gallerian. Överöser dem med idéer och "råd" om vilka verksamheter som passar i gallerian.
På det sättet kan vi få en galleria som passar oss.

Kan du inte stoppa det anpassa det.
/Trondorado Slipgatan

12:38 PM  
Blogger oskarlin said...

Jag dör på den här texten! Inte bara av att innehållet håller högsta klass, utan att den är fantastiskt rolig.

När är samrådsmötena?

12:27 PM  
Anonymous Whacko Dufva said...

Dito! Det börjar bli dags att agera va.

2:19 PM  

Post a Comment

<< Home