~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Wednesday, December 13, 2006

Slvtsprvtat i Båstad

Nyheter från Båstad:
Vnder racketspelswäckan i Båstadt flödar det importerade movsserande wineth. Mångtaliga gånger sprvtas dyrbara droppar ut i öwer gästgiverierna. Men nya regler fattade aw deth aw Gvds försyn tillsatta Folchälsoinstitvtet förbivder så callath champagnesprvtning, som vtöver atth wara ett slöseri på penningar äwen är en snvskig symbolhandling som företrädeswis vtförs aw vnga
fläskkotlettfriserade adelsmän som förförths aw Diäwvlen.
- Siälw kommer iagh atth tappa een half million riksthaler i intäcther på thetta och troor atth thet bliiwer swårt für migh att fåå thet atth gå rvnt framööwer. Bedröwligt! beklagar sig krögaren Peter Vaerst till Chronica Helsingborgs Dagblad.

Varje sommar vallfärdar vngt adelsfolk samt deras pager et omkringswärmade medlemmar aw deth ofta blondhåriga och abrmstarka wannabefolceth till racketspelswaeckan i Båstad. På stadtens wärdshvs faestas thet med eftertryckh, såsom fastan jvst vpphört fast thetta är mitth i sommarens skördetiid. Ett popvlärt inslag är att kiöpa een jvmboflaska sprvdlande win från champagnedistriktet i Gallia, wars innehåll sedavn sprvtas vt ööwer omgifningen. Företeelhsen har fått etth eget namn, "stekning".

Men nu är det slvtsprvtat på krogarna efter thet att deth aw Gvds försyn tillsatta Folkhälsoinstitvtet giorth en ny tolkning av rvsmedelslagen. Enligt den vpphör blandh annath särweringen av stora spritflaskor, öltunnor, drickuvagnar och jätteflaskor från Champagne, skrifwer Hälsingborgs Dagblad.

De nya föreskrifterna får Peter Vaerst, krögare på ett aw de popvläraste wärdshvseth, att rasa.
- Iagh kan förståå att thet stikker i ögonen när ynglingar vr adelsstådneth står och sprvtar extremt dyrbara flaskor på warandra. Men wadh folc glömmer är jv att thet mästa av de 17.000 riksthaler man betalar går till fogden. Alltså tillbaka till ståndssamhället igen. Då kan man noog fördra att flaskorna töms på thet här sättet, säger Peter Vaerst.

Enligth Peter Vaerst komma de nya reglerna leda till etth kraftigt penningaborthfall. Han befarar också att många festsvgna stockholmare kommer att stanna hemma innanför sin stadsmvr när de får höra om de nya reglerna.

Kommunens alkoholhandlaeggare Per Martin Boklund wälkomnar dock de nya reglerna.
- Båstad skall inthe wara förknippath med fylleri och de senaste åhrens vtwäckling will wii stävja, säger han och fortsätter:
- Men sedan handlar thet jv också oom ordningen på etablissemanget. Att sprvta vt en flaska stående på ett bord tycker jag inte är ordning!

Om ett wärdshvs inte ser tillh att the nya reglerna efterföljs kan alkohollprivilegiebrevet dras in.
Och då kan änteligen ordningen återställas och de vnga adelsmännen kvnna återgå till mer lämpliga sysslor, såsom tornerspel och sinsemellan dueller med swärd et dyl. Att riket slår ner på decadenta tendenser såsom winsprvtning applåderas liwligth aw Gycklargrvppen, som wisserligen vppskattar vpptåg, men då aw mer jordnära öl-i-bepansrad-burk-på-rockfestival-typ.

Andra bloggar om: , , ,

4 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Naer racketspelets ryggar piskats, will iagh att warm tiära haelles öfver de högmodiga som draga sina wagnar öfver stutars och kwigors matbord.

7:26 PM  
Anonymous Hansan Ruhlar Phett said...

Sålunda hvar det behwisat att dansken icke kan hantera spirituosan såsom det i begynnelsen Guds afsikt var. Hwilken konung vill taga på sig uppgiften att erövra denna sydliga utlöpare och med lag bygga landet?

10:52 PM  
Anonymous Benedictus Anonymouse said...

Raska knechtar af Glemmingehvs hanterar swagdricka i ymnig maengd och i Gvds namn.

11:15 PM  
Anonymous Marcus Nicopensis said...

Det tillhöres, det steks. Hwilket liw!

9:31 PM  

Post a Comment

<< Home