~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Saturday, December 09, 2006

Nvliberala styggelser i Avdio Stockholmia


I dagh, den 9 december hwid solurets skugga 12:23, anno domini, yttrade Johan Norberg följande:
- Jag gillar verkligen Sverige!
och hoppet steg i hwåra bröst att den nvliberale megaphonen enteligen entrat den smala stigh av ekta patriotism.
Men icke. Knappt hann vi lovsjunga Herren Gud i kanon, innan han åter sinnesförvirrat började prisa den Nya Werlden och dess möjligheter att till extra, extra lågh lön taga sig ur sin fattigdom. Hwi shockades swårt.
Johan Norberg borde liksom hwi andra vetha att
I. afvund, högmod och girighet är dödssynder warför de fattiga bör blifva vid sin läst
II. pfenningar för utfört arbete är en skändlighet. Hwar och en brukar sin jhordplätt eller får sina silfverskedar putsade efter besta föhrmåga. Bara man är flitig nog kommer Herren att erkänna ens anstrenghningar och belöhna en rikligt med manna från himmelen.
End of discvssion!

0 Comments:

Post a Comment

<< Home