~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Thursday, December 07, 2006

Gvds wredes bloggare bloggar om winterkräksjiukan

Vår polare på Gvds wredes blogg har bloggath lite om Winterkräksjivkan, som wi också skrew om nyligen. Men Gvds wredes bloggare vttrycker sig så mycketh mer poetiskt än wi, och deth är min plikt att se till att ni läsa dettha:

Så länge människan lever på jorden straffar Gud henne på mångfaldiga sätt. Sjukdomar är ett sätt.

På så sätt påminns människan ständigt om sin skröplighet, dödlighet och framför allt sin syndighet.

Om vi utvalda prövas av Gud genom vinterkräksjukan ska vi med ödmjukhet tacka Gud. Ty en sådan prövning leder till mycket gott och välsignat i den frälstes dyrbara själ.


Fvll story

0 Comments:

Post a Comment

<< Home