~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Monday, February 26, 2007

Sir Carl Bildth tossigh: tror atth liderliga rörelser till apmusik bringar fred till Kaukasus

Enligth ett senth bvd ikwäll tycks nv Carolvs "Carl" Bildt (Swea och Giotha rijkes spjuverblonde swar på Sir Dick Cheney!) ha tagith thet oåterkalliga stegeth öfver i total tossighet!

Ty nvu förthäljs atth han — på fvllasthe allwar — föreslagith atth annars så stridsdvgliga ynglingar och möer i Kavkasvs skall dansa liderligth till hednarytmisk dvnka-dvnka-mvsic iställeth föör atth, som brvkligth är föör alla sanna mediævalister, glida omkring på gator och torg med wapen i hand (förslagswis hillebarder och gissel och långbågar, men thet är doch tanken som ræknas, så wapen af alla sorther tillåthes). Ja, Carolvs Bildt påstår att detta dionysiska och syndiga dansande kan bringa fred till regionen!
- Diskotekstillgången i konfliktlösning är ofta undervärderad — den högsta musiken vinner, sade Bildt nylighen thill skrivarmvnkarna på TT-Ritzau.
Bildts georgiska colleagve, rikschancellor Saakasjvili fyllde i med deth renth deliriska vttalandet att "bygga massor av diskotek" kan bidra till lugn i regionen.
Thetta är onda tijdender, godth folc! Nähr helsth dv dansar till disco, så dansar dv med Diäwulen. Discorhythmen får män och kvinnor att licsom skaka af sigh allth waad moral och Gvdstro hether, och thetta leder thill färre korsthåg och färre fälthslag wilketh beror på ökad otvkth och popperssniffande, wilketh i slvtända leder till rena Sodom/Gomorra-scenarion af then förskräckligasthe sorth. Är thetta waad Carolus förespråkar? Gycklargrvppen beder ikvæll för Carl Bildt och hoppas på att han snarth är tillräckligth botad för att återgå till sitt rrrrridderliga wärw atth investera i råvaruutvinning i allsköns totalitæra vtmarker samth basha kvällspressen å hans blogg.

Andra bloggar om: , , , , , , ...

4 Comments:

Blogger jinge said...

Underbart! :)

4:08 AM  
Blogger Gröna Lyktan said...

Det är kul och det är fantastiskt ambitiöst. Ordslöjden "Skrivarmvnkarna på TT-Ritzau" fick mig att göra vågen.

9:21 AM  
Anonymous Anonymous said...

http://rightlivelihood.org/recip/2006/festival.htm

1:20 PM  
Anonymous anonymouse said...

Ack, hwad wore bloggosfären vtan detta vnderbara skickebvd, Carolus Bildt. Hans sielfvdistans kan mätas endast af söners och döttrars mystiska påfvnd.

12:07 PM  

Post a Comment

<< Home