~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Tuesday, April 24, 2007

Sexy-Ugly del III: Ondskans axelvaddar

2 Comments:

Anonymous spränghästen said...

Vrsäkta men hwad hände med ondskans afslöiande pantalonger? Iagh drar gränsen här, skielvande i tvng rodnad!

3:36 AM  
Anonymous Björn said...

Hwa falls? Hafwa hans kungligha Mahjestät icke nobla swenska riddare kwar? Hafwa alla flyktat till sohligare bredder?

Dehnna riddare är ingen mihndre än Edmund Blackadder, sohn till Richard IV av England.

4:33 PM  

Post a Comment

<< Home